MENU

Caritas / Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die direct hulp nodig heeft? In de Drechtsteden kent onze parochie een Parochiële Caritas Instelling (PCI) die u graag wil helpen met hulp: ondersteunende of direct materiële. De PCI is een instelling die zich vanuit christelijke overwegingen bezighoudt met zorg en aandacht schenken aan concrete noden en behoeften. We noemen dat naastenliefde.

De PCI heeft een bestuur en drie regionale werkgroepen, via E-mail bereikbaar:

Regionale werkgroepen

  • Alblasserwaard: caritas.alblasserwaard@pcidrechsteden.nl
  • Zwijndrechtse Waard: caritas.zwijndrechtsewaard@pcidrechtsteden.nl
  • Dordrecht: caritas.dordrecht@pcidrechtsteden.nl

PCI bestuur

  • bestuur@pcidrechtsteden.nl

Ik zoek ondersteunende hulp

Door onze kennis van en contact met tal van instellingen zullen we ons best doen u naar de juiste instantie te verwijzen. Voorbeelden zijn de voedsel- en kledingbank. Ook hebben we een overzicht van mogelijk aan te vragen subsidies, bijvoorbeeld om kosten voor onderwijs mede te dragen. Onze ervaring leert dat we ook tips kunnen geven om beter met het beschikbare geld om te gaan, zodat de financiële toekomst iets rooskleuriger wordt.

Ik zoek direct materiële hulp

Soms is de nood erg hoog. Door omstandigheden kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u (tijdelijk) onvoldoende geld heeft om de elektriciteitsrekening te betalen. Soms met de dreiging van afsluiting. In zo’n geval zullen we trachten de dreigende afsluiting ongedaan te maken. We kunnen dit doen door bijvoorbeeld direct een bedrag voor te schieten dat u later in stappen weer kunt terugbetalen.

Hoe gaan wij te werk?

Nadat de aanvraag is ingediend zal deze vertrouwelijk door leden van de PCI werkgroep beoordeeld worden. Niet iedere aanvraag valt binnen ons beperkte budget. We nemen in ieder geval contact op met de aanvraagster/aanvrager. Als we de aanvraag in behandeling nemen zal een tweetal leden langskomen om het probleem te bespreken. Daarna wordt de beslissing genomen of er hulp geboden kan worden en op welke wijze.

In het geval van financiële steun zult u bereid moeten zijn volledig inzicht te geven in uw financiële situatie. Natuurlijk gaan we hier vertrouwelijk mee om.

Hoe vraag ik hulp aan?

Een aanvraag kunt u indienen via de pastores of het parochiesecretariaat (078 6136390), of door een briefje in de brievenbus van de pastorie te stoppen (Burg. De Raadtsingel 45, Dordrecht). Mailen kan naar de E-adressen zoals eerder vermeld.

Hoe kan ik het werk van de PCI ondersteunen?

Het caritaswerk vraagt steeds meer. Aandacht voor de problemen van mensen, maar ook geld, voedsel, etc. Wilt u het werk van de Parochiële Caritas Instelling steunen, dan kan dat door:

  • een extra bijdrage in de collectes voor de caritas twee keer per jaar;
  • een financiële bijdrage op rekeningnummer NL45ABNA 0642712050 t.n.v. Caritasinstelling.(ANBI)
  • houdbaar voedsel, wasmiddelen, baby-verbruiksmateriaal, enz. in de manden achter in de kerk.