Nieuws

Diocesaan Jaar van Gebed

Onze bisschop heeft met ingang van de eerste zondag van de Advent een Jaar van Gebed afgekondigd. In document-pdf-text deze brief leest u daar alles over.
scroll back to top

Eucharistie (Communie) (2)

Bekijk het vieringenoverzicht voor de reguliere eucharistievieringen binnen KatholiekDrechtsteden.

De Eerste Heilige Communie in 2018

In januari 2018 starten we weer met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. 

Na de doop is de Eerste Heilige Communie het tweede sacrament, een nieuwe stap op de weg 

van geloven, opnieuw een teken in woord en gebaar. 

Informatieavond op maandag 8 januari 2018

De eerste ouderavond is een informatieavond en bedoeld voor de ouders/verzorgers van kinderen die al aangemeld zijn, maar ook voor de ouders die daar nog over denken en nog geen besluit hebben genomen.

Op deze avond krijgt u alvast wat te horen over het project en het sacrament van de Biecht. Ook wordt u verteld hoe de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie gaat verlopen, hoe u daarbij betrokken kunt zijn zowel thuis als bij de bijeenkomsten en wat er van u verwacht wordt. 

Er is één informatieavond voor de ouders van alle communicanten uit de gehele parochie  

op maandag 8 januari 2018 om 20:00 uur in de Titus Brandsmakapel bij De Verrezen Christuskerk, Nolensweg 8 in Dordrecht. Gelieve deze avond geen kinderen mee te brengen.

De voorbereiding

De voorbereiding is bestemd voor kinderen in het basisonderwijs vanaf groep 4 die in groepsverband de Eerste Heilige Communie willen doen.

Let op: het jaar daarna, in 2019 is de voorbereiding bestemd voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 7. Kinderen die dan in groep 8 zitten en hun Eerste Communie nog willen doen, gaan mee in het Vormselproject waarnaast ze ook voorbereid worden op de E. H. Communie.

We werken vanuit een project: Bijbelverhalen, samen in gesprek gaan, gezamenlijk aan een opdracht werken, een speurtocht door de kerk, het maken van een palmpaasstok, het zingen van bijbehorende liedjes, een gezamenlijke maaltijd en het meedoen aan bepaalde vieringen en ouderavonden horen er allemaal bij.

Thuis maken de kinderen samen met u de opdrachtjes uit hun project.

Op de ouderavonden bespreken we het werken met het project en onderwerpen als de Bijbel en sacramenten als de Biecht en de Eucharistie en we vergeten de praktische zaken niet.

Zo groeien ze samen met u toe naar deelname aan de Eucharistie, het feest van Brood en Wijn, waarbij ze Jezus zelf mogen ontvangen.

Bijdrage

Voor alle onkosten die wij maken voor de Eerste Communievoorbereiding vragen wij een bijdrage van € 25,- per kind.
(Mocht dit een bezwaar zijn, neemt u dan contact met ons op).
Houd u ook rekening met kosten voor een foto-dvd en/of een video-opname.
Het is niet mogelijk om zelf foto’s te maken of te filmen tijdens de vieringen.

Vieringen in 2018

 • In de H. Antoniuskerk in Dordrecht op 8 april om 09:30 uur
  Voorbereiding op zaterdagochtend van 9:45 – 11:30 u.
 • In De Verrezen Christuskerk in Dordrecht op 15 april om 11:30 uur
  Voorbereiding op woensdagmiddag van 16:00 – 17:45 u.
 • In de OLV van Altijdd. Bijstand in Sliedrecht op 15 april om  09:30 uur
  Bij meer dan 6 aanmeldingen is de viering in de 
  Onbevl. Ontv. van Maria in Papendrecht op 22 april om 11:30 uur
  Voorbereiding op zaterdagmiddag van 16:00 – 17:30 u.

Bij de kerk van uw keuze volgt uw kind ook de bijbehorende voorbereiding op de Eerste Communie.

Dopen

Als uw kind nog niet gedoopt is, geeft u dat aan op het aanmeldingsformulier en kunt u zich opgeven bij de werkgroep doopvoorbereiding (ook via de website onder ‘sacramenten’). 

Meldt u het ook nog even op de informatieavond van 8 januari bij mevrouw Leny Hamers van de werkgroep eerste communie. 

Van kinderen die al gedoopt zijn, vragen wij u, wanneer uw kind niet in deze parochie gedoopt is, een kopie van de doopakte af te geven op de eerstvolgende ouderavond of kinderbijeenkomst.

Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter hier online aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. 

Als u hulp nodig heeft bij het invullen, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat: telefoon (078) 613 63 90 op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur.

In verband met onze voorbereidingen zien we uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Aanmelden kan t/m maandag 8 januari 2018.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met:

scroll back to top

Rozenkransgebed Sliedrecht stopt

Het wekelijkse rozenkransgebed met aansluitend biddende moeders op de dinsdagochtend om 10.45 uur in de kerk O.L.V. Altijddurende Bijstand te Sliedrecht stopt. Er zijn in de parochie andere gebedsmomenten waaraan u kunt deelnemen. Zie voor een actueel overzicht Solo Dios op pagina 29.

scroll back to top

Kerststukjes 2017 t.g.v. de adventsaktie

Op 17 december 2017 worden in de H. Hartkerk te Zwijndrecht weer kerststukjes verkocht. De prijzen zijn vanaf € 3,50. De opbrengst is bestemd voor het project van de Adventsaktie, de straatkinderen in Rwanda.

scroll back to top

VISVIJVER IN Phulbari BANGLADESH

De visvijver waarvoor in de afgelopen vastenactie in onze parochie is gecollecteerd  ziet er prima uit, heel groot en fris. Dit bericht komt van Ria Schmitz die op dit moment weer in Bangladesh is. 

Zij is als eerste naar de visvijver gaan kijken en de vissen werden gevoerd en kwamen springend boven het water uit op het voer af. Een mooi gezicht. De eerste lading wordt over een paar dagen gevangen en naar de markt gebracht voor de verkoop. 

Door de overstromingen  hebben  meerdere visvijvers schade geleden, die van ons niet zoveel omdat het gat in de dijk rond de vijver snel werd gerepareerd. Daardoor is de visprijs gestegen. Voor ons gunstig. “ Zo hep elk nadeel een voordeel “ 

 Voor de mensen niet zo fijn natuurlijk. Een oogst is mislukt, vee verdronken en nu is de rijst duurder en het veevoer ook. Toch is er al weer een nieuwe rijstoogst die momenteel van de velden wordt gehaald. Overal hier is men aan het werk met de rijst. Een mooi gezicht maar wel een plaatje zoals je dat bij ons vele jaren geleden gebeurde, handwerk, zwaar en primitief. 

De MOV groepen zijn blij met dit positieve bericht en hopen dat de opbrengst van de vis kan bijdragen aan een goede toekomst voor de kinderen in Phulbari.

scroll back to top

Uitnodiging Sing-in 23 dec. (Video)

In dit filmpje nodigt Pastoor Tjeerd Visser iedereen uit om op zaterdagavond 23 december 2017 in de Antoniuskerk in Dordrecht de Kerstsfeer te komen beleven en mee te komen luisteren en zingen bij de jaarlijkse Kerst Sing-in.

 

FlyerSingIn2017VoorAchter

scroll back to top

Filmpje Adventsproject

In dit filmpje wordt u kort uitgelegd waarvoor wij deze Advent uw bijdrage vragen. De commentaarstem is van Leo Fijen. Veel dank voor uw gift.

scroll back to top

Mededelingen 9 en 10 december

 • Op maandag 11 december is er - ter voorbereiding op Kerstmis - een boeteviering in de Antoniuskerk.
  Deze viering wordt vormgegeven door de zusters van Dordrecht en begint om 19.00 uur.
  Er is dan tevens gelegenheid om persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (de biecht).
 • In de adventsperiode collecteren we wekelijks voor de Bisschoppelijke Adventsactie. Onze extra gelden gaan naar de straatkinderen van Rwanda.
 • In januari start de voorbereiding op de Eerste H.Communie. Er is een informatieavond voor ouders op maandag 8 januari 2018 in de Titus Brandsmakapel van De Verrezen Christuskerk, Nolensweg  8 in Dordrecht om 20.00 uur.  Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website: www.katholiekdrechtsteden.nl/sacramenten/eucharistie.
 • Op maandag 11 december is er - ter voorbereiding op Kerstmis - een boeteviering in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht). Deze viering wordt vormgegeven door de zusters van Dordrecht en begint om 19.00 uur. Er is dan tevens gelegenheid om persoonlijk het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen (de biecht).
 • Karmelkring Elia organiseert op dinsdag 12 december een bijeenkomst rond het thema "Engelen in beeld". We kijken hoe engelen in de Schrift voorkomen en hoe ze in de kunst worden verbeeld. En of dit aansluit bij onze eigen beelden. Begeleiding: Gabriëlle Vermeulen. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma (Nolensweg 10, Dordrecht).
 • Karmelkring Elia organiseert op donderdag 14 december, aan de hand van de documentaireserie Braambos, een vertelling over het leven van de heilige Edith Stein. Begeleiding: Peter Bokelaar. Aanvang: 11.00 uur. Locatie: Gedachteniskapel Titus Brandsma (Nolensweg 10, Dordrecht).
 • Op zaterdag 23 december bent u uitgenodigd voor de Kerst Sing-In van onze parochie. Kom samen zingen en beleef de kerstsfeer in de kerk. Achterin de kerk liggen flyers. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: H.Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht).
scroll back to top

Activiteiten tijdens de kerstmarkt

Kerstconcert 2017La Confiance heeft o.a. op 29 oktober jl. in de mis van 9.30 uur in de Antoniuskerk gezongen. Verdere informatie kunt u vinden op de website: www.la-confiance.nl
Tevens een link naar Youtube, waarop een live-opname van ons laatste concert, op 22  september jl. in Rotterdam, van het fraaie “Haec est regina virginum” van Albert de Klerk. https://youtu.be/0n5zb6GVr9I
 

 

PiKerstmarkt 2017eter Huijzer is sinds 1982 parochiaan, eerst in de Emmanuelkerk, nu wisselend in de Verrezen Christus en de Antoniuskerk. Hij is ruim 25 jaar in diverse (inter) parochiële caritasinstellingen actief geweest. Sinds 1998 ongeveer zijn wij beiden hoofdbezorgers van Solo Dios in Sterrenburg II en III. Meer informatie op www.pieterhuijzer.nl

scroll back to top

Pater Pio jubileumjaar

2018 is een bijzonder Pater Pio jubileumjaar

 • 100 jaar geleden heeft Pater Pio de stigmata ontvangen
 • 50 jaar geleden is Pater Pio overleden.

U bent uitgenodigd om meer over Pater Pio,
zijn bijzondere roeping en gave te leren.

 • Een thema avond op maandag 22 januari
  'Stigmatisatie als bijzondere belevenis van Gods nabijheid'
  Inleider: Pastoor J.H. Smith uit Leiden
  20.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk   
 • Een bedevaart naar San Giovanni Rotondo
  ‘In de voetsporen van Pater Pio'
  van di 5 juni t/m ma 11 juni 2018
  Er zijn nog plaatsen vrij voor deze reis
  Info: pastoor T.F.M. Visser
 • De maandelijkse bijeenkomsten op de eerste zaterdag van de maand 9.30 uur in de Verrezen Christuskerk
  Info: Solo Dios bij overige r.k. vieringen en activiteiten

Kerstmis: Geboorte van de Heer   

Wij moeten Maria bedanken,
omdat ze ons Jezus heeft gegeven.

Pater Pio

scroll back to top
feed-image RSS feed