Mededelingen 25 juni 2017

  • Zondagmiddag 25 juni vindt voor de vijfde keer in successie de Heilig Hout-processie plaats. Deze gaat terug op een wonderlijke gebeurtenis in de Middeleeuwen: bij een grote brand wordt de Grote Kerk van Dordrecht volledig verwoest, maar het stukje hout van het Kruis van Jezus verbrandt niet. Dordrecht wordt dan bedevaartplaats. Na meer dan 400 jaar afwezigheid wordt de processie in 2013 hersteld, en lopen we op de laatste zondag van de maand juni met het relikwie door de Dordtse binnenstad. U bent zondagmiddag 25 juni om kwart voor drie welkom in de Grote Kerk van Dordrecht. Achterin ònze kerk vindt u een folder met alle informatie.

  • Op donderdag 29 juni vieren we in onze kerk te Papendrecht (Seringenstraat 31) het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. De eucharistieviering begint om 19.00 uur en u bent allen van harte uitgenodigd.

  • Op zondag 2 juli sluiten we het pastorale jaar af met een gezamenlijke slotviering in de Antoniuskerk (Burg. de Raadtsingel 45, Dordrecht - vlakbij het station). Die zondag zijn er geen parochievieringen in de andere kerken. Het pastoraal team gaat voor in de eucharistieviering die begint om 10.30 uur (let op: afwijkende tijd!).

  • Op zondag 2 juli wordt er een extra collecte gehouden ter versterking van de financiële positie van onze parochie.

scroll back to top