Rectificatie vieringen Solo Dios

In de laatste Solo Dios vindt u op pagina 29 het overzicht van vieringen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. In dat overzicht staat vermeld dat in Verpleeghuis Het Parkhuis op 14 december om 14.30 uur een viering zal zijn. Deze viering gaat niet door! Gelieve hiermee rekening te houden.

Namens het pastorale team,
redactie Solo Dios
scroll back to top