Geloofsverdieping 21 november 2017 met mgr. van den Hende 

De Kerk als een netwerk van liefde, door mgr. dr. Hans van den Hende: 

In zijn preken en toespraken hanteert onze bisschop regelmatig het beeld van de kerk als een netwerk van liefde. Dit kerkbeeld heeft hij van paus Paulus VI, de paus die het Tweede Vaticaanse Concilie in 1965 afsloot. Dit concilie heeft veel veranderd in hoe de Rooms-katholieke Kerk naar zichzelf kijkt en naar andere kerken. Wat verstaat deze paus onder een netwerk van liefde? En wat betekent dat voor ons als kerkgemeenschap in de tijd en plaats waarin wij nu leven en werken? Aan de hand van bronnen uit de Schrift en de Traditie neemt mgr. van den Hende ons mee in wat hij ziet als een netwerk van liefde. De avond vindt plaats om 20.00 uur in de Titus Brandsma Gedachteniskapel aan de Nolensweg 8 te Dordrecht-Crabbehof. U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig.

scroll back to top