Geloofsavonden in Jaar van Gebed

Pastoor Gouw organiseert in de Rotterdamse Lambertuskerk een 3-tal geloofsavonden voor volwassenen. Deze avonden sluiten aan bij het Jaar van Gebed, namelijk "Bidden in de Bijbel" zie bijgevoegde poster, waar we in ons bisdom nu middenin zitten. Meer informatie en aanmelden kan via de website: https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/geloofsavonden.htmlPoster Geloofsavonden voorjaar 2018 Bidden in de Bijbel Jaar van Gebed

 

 

scroll back to top