Nationaal Holocaust Museum

Bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 2018 brengt Mgr. drs. H.W. Woorts het initiatief onder de aandacht van parochies om te komen tot een Nationaal Holocaust Museum. Mgr. Woorts is hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor Kerk en Jodendom. Het is de bedoeling dat er vanaf 2019 daadwerkelijk met de verbouwing tot een permanent Nationaal Holocaust Museum begonnen kan worden. Daartoe is een Raad van Ambassadeurs gevormd en namens de Bisschoppenconferentie heeft Mgr. Woorts zitting in deze Raad. Door de realisatie van het Nationaal Holocaust Museum te steunen wil de R.-K. Kerk in Nederland eraan bijdragen dat de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de Joodse, levend blijft.

U kunt de volledige brief lezen op de website van het aartsbisdom: https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2018/04/Brief-inzake-Nationaal-Holocaust-Museum.pdf

scroll back to top