MENU
< TERUG

ACTUEEL

Geloofsverdieping 25 september met ds. Paul Wansink

13 september 2018

Op dinsdag 25 september om 20.00 uur in de Titus Brandsma Gedachteniskapel (Nolensweg 8 Dordrecht) hebben wij dominee dr. Paul Wansink te gast, predikant van de Grote Kerk te Dordrecht.

Dominee Wansink is als theoloog gepromoveerd op een studie naar de kerkvader Irenaeus van Lyon. Irenaeus leefde in de tweede eeuw en was een leerling van Polycarpus, die weer een leerling was van de apostel Johannes. We bevinden ons dus in het prille begin van het christendom. Irenaeus bracht het evangelie van Christus tot in de regio van Zuid-Frankrijk, waar hij bisschop werd van de romeinse stad Lugdunum (tegenwoordig Lyon).

Irenaeus is vooral bekend om zijn strijd tegen de leer van de gnostiek, die in zijn tijd sterk in opkomst was. De gnostiek loochent onder andere de menswording en verrijzenis van Christus. Daarmee komt de christelijke leer van de verzoening tussen God en mens in Christus in gevaar en gaat het verlossende karakter van Christus verloren. Gnostische ideeën bestaan nog steeds en komen bijvoorbeeld terug in de populaire boeken van Dan Brown (Da Vinci Code). Irenaeus leefde in een tijd die in geestelijk opzicht net zo pluriform was als de onze nu.

Paul Wansink schetst voor ons de context waarin Irenaeus leefde en werkte en biedt ons een inkijk in de ideeën van de gnostiek waartegen Irenaeus zich verzette. Na de pauze staan we stil bij wat Irenaeus ons kan leren voor de tijd en samenleving waarin wij leven, waarin gnostische denkbeelden nog steeds sterk vertegenwoordigd zijn. Uiteraard is er ruimte voor vragen en gesprek.

U bent voor deze avond geloofsverdieping van harte uitgenodigd. Neem gerust andere geïnteresseerden mee. Aanmelden is niet nodig.

Brief paus Franciscus
3 september 2018
Geloofsverdieping 28 augustus
27 augustus 2018
Taizé-vieringen
4 augustus 2018
Tweedaagse parochie-bedevaart Zuid-Limburg 5 en 6 oktober 2018 Wittem – Maastricht – Houthem-St. Gerlach
15 juli 2018
Slotwoord pastor Rob Winkelhuis
1 juli 2018
Eric Koevoets geeft 20ste concert in Bach-cyclus
30 juni 2018
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen