MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 27e zondag in jaar B: Marc. 10, 2-16. Het sacrament van het huwelijk.

7 oktober 2018

De lezingen van deze zondag staan in het teken van het huwelijk. De beeldvorming rond het huwelijk is in de loop der jaren drastisch veranderd. Het aantal huwelijken neemt zienderogen af, een trend die al jaren gaande is. Veel stellen gaan geen huwelijk meer aan; ze kiezen eerder voor een geregistreerd partnerschap. Juridisch gesproken is er weinig verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap, maar een geregistreerd partnerschap is makkelijker te ontbinden. Is dat een teken aan de wand?

Om welke redenen komt een koppel bij elkaar? Lust en seksualiteit speelt een rol. Fysieke redenen dus. Dat is het basisniveau, zou je kunnen zeggen. Als we een niveau opstijgen, dan komen we bij de sociale en economische dimensie. Een stel blijft bij elkaar omwille van elkaars vriendschap of om bepaalde zakelijke of familiaire belangen veilig te stellen. Vroeger werden om die reden veel huwelijken gesloten, vooral in hogere kringen. Als we nog een niveau opstijgen, dan komen we bij de authentieke liefde. Een stel deelt elkaars oprechte liefde, ze willen het goede voor de ander, omwille van de ander. Weet u: op welk niveau je ook zit, geen van deze niveaus beantwoorden aan het sacramentele niveau.

Als een koppel bij ons aanklopt met de vraag of zij in de kerk kunnen trouwen, dan vragen we altijd: waarom wilt u in de kerk trouwen? Hun antwoord betreft dan een of meer van de genoemde niveaus: ze vinden elkaar aantrekkelijk, er is sprake van hechte vriendschap en gelukkig ook van oprechte wederzijdse liefde. Wij zeggen dan: prachtig, proficiat! Maar waarom wil je dat in de kerk doen? Je kunt op vandaag op zoveel prachtige plekken je relatie laten bezegelen. Vaak worden we dan met verbazing aangekeken. We vragen dat om te zien of hun verlangen ook een sacramentele dimensie heeft. Je trouwt namelijk in de Kerk tegenover God en zijn Volk. Je komt naar de Kerk om je relatie aan Hem toe te wijden. Ik zeg altijd dat een sacramenteel huwelijk een huwelijk is tussen drie personen: bruid, bruidegom én God! Het ja-woord dat zij geven is driedimensionaal: je zegt ja tegen elkaar en als koppel zeg je ja tegen God, want het is God die je bij elkaar brengt.

Over dit laatste gaan de lezingen van vandaag. In de eerste lezing horen we over Adam en Eva. Beide komen, door Gods toedoen, uit elkaar voort en beide komen, eveneens door Gods toedoen, weer bij elkaar. Ze waren één en ze worden één. Heeft hun eenwording een seksuele dimensie? Ja. Heeft het een sociale dimensie? Ook dat. Heeft het een oprechte liefdevolle dimensie? Zeker. Echter, hun eenwording heeft bovenal een sacramentele dimensie: hun relatie is uit God voortgekomen en wordt door God bevestigd. Hier zie je weer het driedimensionale aspect van het sacramentele huwelijk. Waar zien we dit driedimensionale ook? In God zelf. Hij is een drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het sacramentele huwelijk laat daarmee iets van God zelf zien. Weet u wie de bedienaar is van het sacrament van het huwelijk? Dat is niet de gewijde bedienaar, maar dat zijn de bruid en bruidegom zelf! Door hun ja-woord geven zij zichzelf aan elkaar. Het bruidspaar ontvangt geen sacrament, ze worden een sacrament! Alle overige sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, biecht, zalving, wijding) ontvang je uit handen van de gewijde bedienaar, die daarmee Christus tegenwoordig stelt. Echter, het sacrament van het huwelijk ontvang je niet, dat word je. Het bruidspaar stelt, in de mate dat zij zich aan elkaar weggeven, Christus en zijn wegschenkende liefde tegenwoordig.

Elke huwelijk heeft zijn ups en downs. Het leven is weerbarstig, zo kan het huwelijk dat ook zijn. Het huwelijk kent vele prachtige momenten, waarin de liefde tussen de echtgenoten er letterlijk en figuurlijk vanaf spat. Dat zien we ook in Christus, als Hij vele mensen geneest en bevrijdt. Het huwelijk kent ook zijn moeilijke momenten, soms zelfs diepe crises, waarbij de liefde soms ver te zoeken is. Ook dat zien we in Christus, als Hij verraden wordt, verloochend wordt of alleen zit in de Hof van Olijven. Wat doet Jezus in al die momenten? Hij richt zich tot zijn Vader, want die band zal door geen mens en geen kruis verbroken worden. Zo kunt u in het huwelijk ook steeds op God terugvallen.

Weet u, in de Middeleeuwen bestond de traditie – sommige Zuid-Europese en Zuid-Amerikaanse landen bestaat die nog steeds – dat de priester het huwelijksbed zegent. De priester bidt dat het huwelijk, in alle opzichten, vruchtbaar mag zijn. Het huwelijksbed werd voor die gelegenheid met mooi linnen versierd en er werden kaarsen rond gezet. Iets van dat gebruik bestaat nog steeds, als het huwelijksbed wordt versierd met rozenblaadjes en waxinelichtjes. Wat is het idee daarachter? Het huwelijksbed werd gezien als het “altaar van het huwelijk”. Het altaar in de kerk wordt immers ook versierd met linnen en kaarsen. Zoals de bruid en bruidegom zich in hun bed in liefde volledig aan elkaar geven, zo geeft Christus zichzelf in de eucharistie op het altaar volledig in liefde aan ons. Man en vrouw worden in hun bed één met elkaar; wij worden in de communie één met Christus.

Bidden wij om roepingen voor het huwelijk. Moge God ieders huwelijk zegenen, vooral de huwelijken die het moeilijk hebben. Bidden wij om kracht voor hen die hun huwelijk niet hebben kunnen redden. Moge wij, door de eenwording met Christus, iedere naaste nabij zijn. En moge God zijn Kerk nabij zijn, vooral in deze tijd van crises. Moge Hij de slachtoffers van kerkelijk misbruik zien en horen. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 26e zondag in jaar B: Marc. 9, 38-48. Leidt je hand tot zonde? Hak hem af!
30 september 2018
Preek Ron Colin in kader van Vredeszondag
17 september 2018
Preek 24e zondag in jaar B: Marc. 8, 27-35. Jezelf verloochenen en je kruis op je nemen.
16 september 2018
Preek 23e zondag in jaar B: Marc. 7, 31-37. “Effeta, ga open!”
9 september 2018
Preek 22e zondag in jaar B: Marc. 7, 1-23. “Dit volk eert Mij met de lippen”
2 september 2018
Preek 21e zondag in jaar B: Joh. 6, 60. “Deze taal stuit ons tegen de borst”.
27 augustus 2018
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen