MENU

Organisatie

De pastoor/moderator staat aan het hoofd van de parochie. Met een aantal bestuursleden vormt hij het parochiebestuur en met de andere pastores vormt hij het pastoraal team.

Het dagelijks bestuur van de verschillende locaties is in handen van de locatieraden. Het pastoraal team wordt bijgestaan door de pastoraatgroep. Het parochiesecretariaat is het centrale aanspreekpunt voor informatie over de parochie. De Caritas vormt een zelfstandige organisatie binnen de parochie. Tenslotte worden de meeste activiteiten van de parochie georganiseerd vanuit werkgroepen die bestaan uit vrijwilligers.