Sacramenten

Hier vindt u informatie over de sacramenten. Informatie over de Eerste Heilige Communie vindt onder Eucharistie.

Meer informatie is te vinden op de website van het Bisdom.

scroll back to top