MENU
< TERUG

ACTUEEL

Bisschoppelijke Adventsactie 2022

3 december 2022

Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. Daarom wil de adventsactie hieraan bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid. Dit jaar steunt de adventsactie vier verschillende projecten rond het thema `Kinderen en gezondheid`.

Meer kans op een goede toekomst

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Ze kunnen hun talenten ontwikkelen en opgroeien tot actieve volwassenen die bijdragen aan de ontwikkeling van hun (lokale) gemeenschap.

Een ontwikkelingsachterstand die kinderen oplopen tijdens hun eerste vijf levensjaren leidt tot blijvende schade. Deze kinderen kunnen zich lichamelijk, verstandelijk, sociaal en mentaal minder goed ontwikkelen, waardoor ze later op school moeilijker meekomen en vaker uitvallen. Ook zijn ze extra vatbaar voor infectieziekten.

Ondervoeding leidt tot ontwikkelingsachterstand

Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor de vroege ontwikkeling en veroorzaakt bijna de helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen kinderen aan ondervoeding. Als gevolg daarvan hadden in 2020 149,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar – 22 procent! – een groeiachterstand. Dat blijkt uit recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook hadden 45,4 miljoen kinderen ondergewicht, waarvan 13,6 miljoen zelfs ernstig ondergewicht. Ondervoeding maakt kinderen extra vatbaar voor infectieziekten, zoals longontsteking, diarree en malaria. Ook kunnen zij zich lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal niet normaal ontwikkelen, waardoor ze later op school moeilijk(er) meekomen en vaker uitvallen. Hun mogelijke talenten komen dan niet of slechts beperkt tot ontwikkeling.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De sterfte van kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 1990 tot 5 miljoen in 2020. Het aantal jonge kinderen met een groeiachterstand nam tussen 2000 en 2020 af met 27 procent. Maar nog altijd overlijdt 1 op de 27 kinderen onder de vijf jaar. De helft van hen overleeft het eerste levensjaar niet. Pasgeborenen overlijden vaak door complicaties tijdens of na de geboorte. De risico’s zijn ongelijk verdeeld, zo liggen de sterftecijfers in Afrika bijna tien keer zo hoog als in Europa. Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor jonge kinderen in bepaalde delen van de wereld nog altijd onacceptabel groot.

Adventsactie gunt ieder kind een kans op een goede start, daarom steunen we 4 projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor jonge kinderen.

Helpt u mee voor de 4 projecten die de adventsactie steunt en een beter toekomt voor de jonge kinderen?

Werkgroep MOV

Klik of scan de QR-code om te geven aan de Adventsactie

Sorry! Geen items gevonden
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen