MENU
< TERUG

ACTUEEL

Adventsactie 2019: Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen

27 november 2019

In onze kinderen wordt geschiedenis zichtbaar, maar ook toekomst. Zij brengen hoop. Hoop dat ze een verschil ten goede zullen maken. Hoop op een betere toekomst voor iedereen. Hoop ook, dat zij het Licht van de wereld in zich zullen dragen, net als destijds die kleine baby in Bethlehem…

Zoals ieder jaar in de campagne van Adventsactie staan moeders en kinderen centraal. Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunt Adventsactie dit jaar een project van het katholieke Warmi Huasi (‘Huis voor vrouwen’).

Warmi Huasi is een Peruaanse kleinschalige hulporganisatie die zich richt op het beschermen van kinderen. De organisatie creëert veilige speelomgevingen, biedt toegang tot onderwijsmaterialen en werkt met ouders en lokale leiders aan het tegengaan van kindermisbruik en -mishandeling. Zo zet zij zich nu in voor jonge kinderen die met hun ouders vanuit Venezuela zijn gevlucht naar Lima, de hoofdstad van Peru.


Wat is er aan de hand?

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.


Wat wil men bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen van 0-5 jaar. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.

Hoe doet men dat?

Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal Warmi Huasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

Ook wij kunnen de Venezolaanse vluchtelingenkinderen helpen: met steun aan Adventsactie via de extra collectes gedurende de komende adventsperiode. Van harte aanbevolen!

Werkgroepen MOV

Kijk hier terug naar de viering van Hemelvaart
21 mei 2020
Enquête over uw betrokkenheid bij de parochie
20 mei 2020
Nieuwsbrief parochiebestuur update 15 mei
17 mei 2020
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit
12 mei 2020
Maak uw collecte-gelden over aan de parochie!
11 mei 2020
Pastoor Visser over de betekenis van 4 en 5 mei
6 mei 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen