MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwsbrief parochiebestuur september 2020

13 september 2020

Fatimakerk verkocht en overgedragen

Dinsdag 8 september jl. heeft de overdracht plaatsgevonden van de Fatimakerk (foto boven) en aanpalende pastorie in Alblasserdam. Dat betekent dat na maanden onderhandelen de kerk verkocht is en niet meer tot onze H. Theresia van Ávilaparochie behoort.

Het kerkgebouw en de pastorie zijn verkocht aan een projectontwikkelaar die al langere tijd de mogelijkheden onderzoekt wat er met het pand zou kunnen gaan gebeuren. De projectontwikkelaar heeft daarover onder meer contact met de Gemeente Alblasserdam en de erfgoedcommissie Alblasserdam. Belangrijk is om te weten dat het beeldbepalende karakter van het pand en de omgeving nog steeds onderwerp van gesprek zijn. Voor zover wij nu weten zijn er op dit moment dus nog geen concrete plannen met het voormalige kerkgebouw in Alblasserdam.

Als parochiebestuur realiseren wij ons dat iedere berichtgeving over de Fatimakerk voor onze parochianen in Alblasserdam nog steeds gevoelig ligt, echter we zijn ook verheugd dat de verkoop naar onze tevredenheid heeft plaatsgevonden en dat het dossier nu gesloten kan worden.

Informatie over koren, repetities, uitvoeringen en misdienaars

Volgens de richtlijnen van het RIVM mogen koren sinds 1 september weer repeteren, echter onder dezelfde bestaande restricties (waaronder anderhalve meter afstand) en maximaal één uur. Daarnaast is het niet toegestaan dat er tijdens de repetitie meerdere groepen in het gebouw zijn (bijvoorbeeld andere koren of een vergadering/bijeenkomst). Vandaar dat een koorrepetitie te allen tijde moet worden afgestemd met de locatieraad.

Koren mogen nog niet zingen tijdens vieringen, wel is toegestaan dat er maximaal 4 cantors zingen waarbij wederom de anderhalve meter in acht genomen moet worden. Samenzang, meezingen door de kerkgangers is nog niet toegestaan.

Sinds 1 september is het alleen in eucharistievieringen weer toegestaan dat misdienaars de pastor ondersteunen. Dit geldt echter alleen voor kinderen/jongeren onder de misdienaars en maximaal twee misdienaars per viering.

Theresia van Ávila-viering en uitreiking Theresia van Avila-penningen

In voorgaande jaren vierden wij de gedachtenis van Theresia van Avila, de patroonheilige van onze parochie, met één gezamenlijke viering in de Antoniuskerk. Vanwege de corona-regels vieren wij dit jaar ons patroonfeest in alle zes kerken van de parochie, en wel op zondag 18 oktober. In de Antoniuskerk worden die dag vier geloofsleerlingen door middel van de initiatiesacramenten (doop, vormsel en eucharistie) in de RK kerk opgenomen. Om die reden verplaatsen wij de uitreiking van de Theresia van Ávilapenningen dit jaar naar zondag 1 november, eveneens in de Antoniuskerk.

Collectegelden parochie

U kunt het collectegeld, dat u normaliter in de collecteschaal deponeert, overmaken aan de parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven. Ook voor de extra collectes vragen wij graag uw aandacht. U kunt uw bijdragen voor de reguliere en extra collectes overmaken op:

IBAN-nummer NL91 INGB 0315 3045 45 ten name van de Parochie Heilige Theresia van Ávila.

Aandacht voor uw financiële kerkbijdrage

Graag vragen wij wederom uw aandacht voor een uitspraak van Bisschop Hans van den Hende, onze bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: “Zoals we met ons geloof en onze beschikbare talenten bijdragen aan het leven van de Kerk, is het tevens onze roeping om van onze financiële middelen te delen met de gemeenschap van de Kerk. De actie Kerkbalans nodigt ons daartoe uit. Alleen samen kunnen we in kracht van de Heilige Geest het werk van de Kerk volbrengen.” Omzien naar elkaar, we doen het dus samen! Helpt u mee? Stort dan vandaag nog uw bijdrage op NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘extra gift in coronatijd’. Alvast heel hartelijk dank.

Contact en vragen / openingstijden parochiesecretariaat

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u terecht op ons parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Buiten deze ochtenden is het secretariaat wel telefonisch bereikbaar, maar krijgt u een bandje te horen. De ingesproken boodschappen worden alleen op maandag- en donderdagochtend afgeluisterd. E-mails worden wel dagelijks – op afstand – door een medewerker van het parochiesecretariaat gelezen. Naar gelang het spoedeisende karakter zal er op gereageerd worden.

Parochiesecretariaat: telefoon 078-613 63 90 of e-mail secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl

De Noodtelefoon is ook in deze coronatijd gewoon dagelijks bereikbaar voor uitvaarten en ziekenzalving onder 06 2993 5461 (van 08.00 uur tot 22.00 uur).

Heeft u als vrijwilliger binnen onze parochie specifieke vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons bestuurslid Marie-Anne Kamsteeg (portefeuille vrijwilligers) via e-mail: marieanne.kamsteeg@katholiekdrechtsteden.nl

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur, 

Lex van Deelen, administrator 

Peter Rovers, vice-voorzitter

Geloofsverdieping 27 oktober met bisschop Jan Liesen (VOL)
19 oktober 2020
R.-K. Kerk: Mondkapjes en niet meer dan dertig gelovigen bij een viering
10 oktober 2020
Afscheid Tjeerd Visser uitgesteld
9 oktober 2020
Pastorale brief bisschop Van den Hende
4 oktober 2020
Extra collecte Parochiële Caritas Instelling
4 oktober 2020
Gemeenschappelijke ziekenzalving 2020
22 september 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen