MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek Witte Donderdag 2021

2 april 2021

Vanavond vieren wij het laatste avondmaal dat Jezus hield met zijn leerlingen. Het is de laatste handeling die Hij als vrij man doet. Immers, diezelfde avond nog zal Hij worden verraden en gearresteerd. Dat is het moment waarop het drama van Goede Vrijdag begint.

In het laatste avondmaal klinken die bekende woorden: “Blijf dit doen om Mij te gedenken” (Luc. 22, 19). Het zijn woorden die Jezus zegt na het breken van het brood en de beker wijn die rondgaat. Die opdracht, om Jezus te gedenken, wordt pas helder ná het vroege licht van Paasmorgen, drie dagen later, waarin het graf leeg is en nieuw leven is geboren door dood en duisternis heen. Met die opdracht zullen de leerlingen veertig dagen later de wereld in gestuurd worden: “Ga, maak alle volkeren tot leerling (…) Ziet, Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der tijden.” (Mat. 28, 20). En weer tien dagen later, toegerust met de kracht van de Heilige Geest, trekken de leerlingen erop uit, de wereld in, om het evangelie te verkondigen. En de Heer trok met hen mee.

De woorden ‘Blijf dit doen om Mij te gedenken’ is een beslissend moment in het Paastriduüm, de heilige drie dagen van Pasen: op Witte Donderdag met de instelling van de eucharistie en daarmee het ambtelijk priesterschap; op Goede Vrijdag met het schijnproces, het cynisme van de macht en het lijden en het sterven van de Heer; op Stille Zaterdag met het waken bij het graf; en op Paaszondag, waarin het graf leeg is en nieuw leven ontstaat, door alles heen. Paus Johannes Paulus II schreef in zijn encycliek over de eucharistie Ecclesia de Eucharistia uit 2003: “De Kerk komt voort uit het paasmysterie. Juist daarom staat de eucharistie, als sacrament van het paasgeheim bij uitstek, in het middelpunt van het kerkelijke leven. Dat kan men reeds zien in de eerste beelden van de Kerk die de Handelingen van de Apostelen ons bieden: ‘Ze wijdden zich trouw aan het onderwijs dat de apostelen gaven, en aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed’ (Hand 2, 42). Het ‘breken van het brood’ verwijst naar de eucharistie. Tweeduizend jaar later gaan wij er nog steeds mee door dit oorspronkelijke beeld van de Kerk te realiseren.”

In de viering van de eucharistie danken we God voor het paasmysterie, voor het Licht van Christus dat we mogen meedragen in ons hart, in onze woorden en daden. De eucharistie is teken van heil in onze tijd en in ons leven, ook al kennen veel mensen in Europa dit teken niet meer. De Kerk blijft dit doen, omdat de Heer zelf in haar midden komt, onder de tekenen van brood en wijn. Niet anders dan in geloof en met eerbied kunnen wij naderen tot dit sacrament, tot deze bron van levend water die ons verfrist en bemoedigt, die ons inspireert tot goede daden, naar het voorbeeld van de Heer in het evangelie van vandaag. Want dát is wat de evangelist Johannes in zijn evangelieboek benadrukt: ja, er was een maaltijd en tijdens die maaltijd deed Jezus iets heel bijzonders: Hij waste de voeten van de leerlingen. Voeten wassen was in die tijd gewoon en was het werk van een slaaf.

De voetwassing maakt duidelijk dat de viering van de eucharistie, hoe plechtig en heilig de eucharistie ook is en moet zijn, nooit los kan staan van onze dienst aan de samenleving. De eucharistie is teken van heil dat ons in Christus is gegeven. Het is óók een teken van onze verantwoordelijkheid in en voor de samenleving. Eucharistie én diaconie, zoals Jezus deed op die beladen avond in Jeruzalem, zijn onlosmakelijk verbonden. Ze zijn de enige weg om uit te komen bij het Licht van Christus in de vroege ochtend van de eerste dag van de week. Ik wens u een gezegend Paastriduüm. Door Christus, onze Heer. Amen.

Vicaris A.J. van Deelen

Preek 1e Paasdag. Marc. 16, 1-7. Nieuwe mensen in een nieuwe wereld.
4 april 2021
Preek 5e zondag 40-dagentijd (jaar B). Joh.12, 20-33. Spiritualiteit van beneden.
21 maart 2021
Preek 4e zondag 40-dagentijd jaar B. 2 Kron. 36, 14-23. Hoe om te gaan met rampen?
14 maart 2021
Preek 3e zondag 40-dagentijd jaar B. Joh. 2, 13-25. De Tempelreiniging.
7 maart 2021
Preek 1e zondag 40-dagentijd jaar B. Marc. 1, 12-15. Tussen wilde dieren en engelen.
21 februari 2021
Preek 6e zondag in jaar B. Marc. 1, 40-45. Ik wil, word rein.
14 februari 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen