MENU

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Als parochie verwerken wij persoonsgegevens. In onderstaand document vindt u meer informatie over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Privacyverklaring Heilige Theresia van Ávila Parochie

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens.

DOWNLOAD

Bij vragen omtrent uw gegevens kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Open op werkdagen van 09:00 tot 12:30 uur

Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG Dordrecht

☏ (078) 613 63 90

✉ secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl

Voor vrijwilligers

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de parochie verplichtingen en beperkingen op met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Vanuit de Nederlandse kerkprovincie zijn praktische handleidingen opgesteld, bijvoorbeeld over de website en het gebruik van foto's, die ons helpen te kunnen voldoen aan de verplichtingen die in het kader van de AVG worden opgelegd. Bekijk deze informatie op rkk-avg.nl.

rkkerk.nl bevat praktische handleidingen m.b.t. de AVG voor de parochie.

Ook is de volledige tekst van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 via deze website beschikbaar.