MENU

Sacramenten

Onze kerk kent zeven sacramenten: het Doopsel, de Eucharistie, het Vormsel, het sacrament van Boete en Verzoening, de Ziekenzalving, Priesterwijding en het Huwelijk.

Voor meer algemene informatie over de sacramenten verwijzen we u graag door naar https://www.katholiek.nl/encyclopedia/sacramenten/

Op de overige pagina's staat meer informatie over de sacramenten binnen onze parochie.

Heilig Vormsel: Informatie en aanmelden

Eerste Heilige communie: Informatie en aanmelden

Vind hier meer informatie over de zeven sacramenten in onze parochie.