MENU

Pastoraal team

Het pastoraal team bestaat momenteel uit de volgende personen:

Henri Egging, administrator (waarnemend pastoor)

Benoeming per 1 juni 2022

☏ 078 613 63 90 (secretariaat)

secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl

Sander Verschuur, parochie-vicaris

Benoeming per 1 augustus 2021

☏ 078 613 63 90 (secretariaat)

sander.verschuur@katholiekdrechtsteden.nl

Franck Baggen, diaken

Benoeming per 1 augustus 2013

☏ 078 613 63 90 (secretariaat)

franck.baggen@katholiekdrechtsteden.nl

Johnny Tran, pastoraal werker

Zending per 1 oktober 2018

☏ 078 613 63 90 (secretariaat)

johnny.tran@katholiekdrechtsteden.nl

Ed van der Vaart, ambtelijk secretaris

☏ 078 613 63 90 (secretariaat)

ed.vandervaart@katholiekdrechtsteden.nl

Naar een caritatieve geloofsgemeenschap

(pastoraal beleidsplan 2022-2025)

Per drie jaar geeft het pastoraal team extra aandacht aan de uitdagingen die zijn opgenomen in het pastoraal beleidsplan. Dat plan kunt u hier downloaden.

DOWNLOAD