MENU

Verdieping

Hier vindt u het huidige verdiepings- en cursusaanbod. Klik door voor meer informatie.

Basiscursus katholiek geloof

Voor iedereen met interesse voor het katholieke geloof en voor hen die erover nadenken toe te treden tot de R.K. kerk.

Ga naar pagina

Geloofsverdieping

Deskundige sprekers verzorgen een inleiding over thema's die ons christelijke geloof raken. 

Ga naar pagina

Bijbelcursus over de Psalmen

Maandelijkse bijeekomst om dieper op de psalmen in te gaan, in bijzonder de psalmen die we lezen in de zondagse liturgie. 

Ga naar pagina

Met Hart & Ziel

Samenkomsten op wisselende locaties in de parochie met gesprekken over rouw en verlies in de brede zin van het woord.

Ga naar pagina

Alpha-cursus

Laagdrempelige samenkomsten met een maaltijd, waarin we na een korte inleiding met elkaar in gesprek gaan over geloof.

GA NAAR PAGINA