MENU

Basiscursus katholiek geloof

De basiscursus katholiek geloof is bestemd voor een ieder die erover nadenkt toe te treden tot de Rooms-katholieke Kerk en die daartoe de initiatiesacramenten wil ontvangen (doop en/of vormsel en eerste communie). Deze beslissing hoeft niet van tevoren gemaakt te worden, maar kan ook gaandeweg genomen worden of nog worden uitgesteld. U bent óók welkom als u uw basiskennis over het katholieke geloof wilt opfrissen of bijspijkeren. 

Toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk voor volwassenen vindt van oudsher plaats tijdens de nacht van Pasen, ofwel de viering van de Paaswake. Wij bereiden u op deze stap voor door middel van deze basiscursus. We spreken met elkaar over geloof en kerk en bieden de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding.

De volgende avonden staan gepland:

 • 6 oktober 2021 - Geloof en de Bijbel
 • 27 oktober - Geloven in God de Vader
 • 10 november - Geloven in God de Zoon
 • 24 november - Geloven in God de Heilige Geest
 • 8 december - Lijden, dood en verrijzenis
 • 12 januari 2022 - Geloven in de katholieke Kerk
 • 26 januari - De sacramenten van de Kerk
 • 9 februari - Bidden
 • 23 februari - Jezus volgen, christen zijn vandaag
 • 16 maart - De eucharistieviering
 • 31 maart - Rondleiding door de kerk en uitleg Paaswake

Alle avonden starten om 20.00 uur en vinden plaats in de pastorie naast de Antoniuskerk te Dordrecht, Burgemeester De Raadtsingel 45. 

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het centraal secretariaat (e-mail: secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl).