MENU

Basiscursus katholiek geloof

De basiscursus katholiek geloof is bestemd voor een ieder die erover nadenkt toe te treden tot de Rooms-katholieke Kerk en die daartoe de initiatiesacramenten wil ontvangen (doop en/of vormsel en eerste communie). Deze beslissing hoeft niet van tevoren gemaakt te worden, maar kan ook gaandeweg genomen worden of nog worden uitgesteld. U bent óók welkom als u uw basiskennis over het katholieke geloof wilt opfrissen of bijspijkeren. 

Toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk voor volwassenen vindt van oudsher plaats tijdens de nacht van Pasen, ofwel de viering van de Paaswake. Wij bereiden u op deze stap voor door middel van deze basiscursus. Tijdens deze cursus staan wij stil bij zaken als geloven in God, wie de drie-ene God is, zijn menswording in Jezus Christus, lijden-dood-verrijzenis, de katholieke kerk, de sacramenten, de eucharistieviering en nog een aantal onderwerpen. Tevens spreken wij met elkaar over geloof en kerk en bieden wij de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding.

In oktober 2021 starten wij met de cursus 2021-2022 en bereiden wij toetreders voor op hun initiatiesacramenten op Pasen 2022. 

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het centraal secretariaat (e-mail: secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl).