MENU

Basiscursus katholiek geloof

De basiscursus katholiek geloof is bestemd voor een ieder die erover nadenkt toe te treden tot de Rooms-katholieke Kerk en die daartoe de initiatiesacramenten wil ontvangen (doop en/of vormsel en eerste communie). Deze beslissing hoeft niet van tevoren gemaakt te worden, maar kan ook gaandeweg genomen worden of nog worden uitgesteld. U bent óók welkom als u uw basiskennis over het katholieke geloof wilt opfrissen of bijspijkeren. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het centraal secretariaat.

Hieronder vindt u het rooster van de avonden en de onderwerpen die in deze cursus aan bod komen. Alle bijeenkomsten zijn om 20.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk.

 • 4 september 2019: Introductieavond en kennismaking
 • 2 oktober: De Bijbel, het Woord van God
 • 23 oktober: De Tien Geboden, leven volgens het Woord
 • 27 november: Jezus Christus, het Woord is vlees geworden
 • 11 december: Het gebed
 • 8 januari 2020: Initiatiesacramenten doop, vormsel, eucharistie
 • 22 januari: Overige sacramenten biecht, zalving, huwelijk, wijding
 • 5 februari: Structuur en organisatie van de wereldkerk
 • 19 februari: De liturgische kalender
 • 18 maart: De geloofsbelijdenis
 • 2 april: Rondleiding door de kerk en uitleg Paaswake