MENU

Geloofsverdieping seizoen 2019-2020

Elk jaar bieden wij voor iedere geïnteresseerde een serie avonden aan ter verdieping van ons geloof. We hebben externe deskundigen uitgenodigd om te komen spreken. Noteer deze data alvast in uw agenda! De toegang is vrij en aanmelden is niet nodig.


Tijd en locatie: 20.00 uur in de Titus Brandsma Gedachteniskapel, Nolensweg 8 Dordrecht


DINSDAG 24 SEPTEMBER 2019

Het voltooide leven en vrijwillig levenseinde

Spreker: Dr. Wim Eijk, arts en kardinaal-aartsbisschop van Utrecht

Vrijwillig levenseinde is vandaag een hot-topic. Als de laatste fase van het leven een last wordt, zowel voor jezelf als voor je naasten, dan zijn er mensen die ervoor kiezen om uit het leven te stappen. Het leven is voor hen dan voltooid en klaar. Deze levensopvatting staat op gespannen voet met onze christelijke levensopvatting. Kan het leven, ondanks de lasten en het lijden, toch levenswaardig blijven? Kardinaal Eijk is arts (niet-praktiserend) en theoloog en gespecialiseerd in medisch-ethische vraagstukken.

 

WOENSDAG 30 OKTOBER 2019

Vrouwen in de stamboom van Jezus

Spreker: Dr. Willien van Wieringen, Bijbelwetenschapper

Stambomen: ze geven aan wie je bent door te zeggen wie je voorouders zijn. Dat geldt ook voor Jezus, van wie de evangelisten Matteüs en Lucas stambomen geven, naar goed oudtestamentisch gebruik. In ons lezingenrooster komt deze stamboom slechts één maal per jaar voorbij en dan ook nog op een doordeweekse dag. Als we de Bijbel zelf ter hand nemen, slaan we deze op het eerste oog droge opsomming van namen al snel over. Deze bijeenkomst willen we er juist bij stilstaan: wie worden genoemd en wie niet? En vooral: wat doen de vrouwen Tamar, Rachab, Ruth en “de vrouw van Uria” in deze vooral door mannen gedomineerde lijst? Dr. Willien van Wieringen, bijbelwetenschapper en docent aan de Fontys Hogeschool Utrecht, neemt ons mee naar de voorouders van Jezus.

 

DINSDAG 26 NOVEMBER 2019

Laudatio Si, over christelijke verantwoordelijkheid voor mens en milieu

Spreker: Drs. Herman Scholte Albers, Radboud Universiteit Nijmegen. 

Herman Scholte Albers is docent geestelijke zorg (spiritual care) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft zich verdiept in de encycliek (rondzendbrief) Laudato Si van paus Franciscus. Hierin spreekt de paus over de “zorg om ons gemeenschappelijk huis”, waarmee hij de zorg om de schepping bedoelt. Deze encycliek is geïnspireerd op het zonnelied van Franciscus van Assisi. We krijgen deze avond een inkijk in de ideeënwereld van paus Franciscus en diens inspiratiebronnen.


DINSDAG 28 JANUARI 2020 

Christendom en (zen)meditatie: een mooie kruisbestuiving?

Spreker: Drs. Jan Brok, theoloog en oud-studierector seminarie Bovendonk

Steeds meer christenen zoeken rust en contemplatie in diverse vormen van meditatie. In verschillende kloosters zijn meditatieruimtes ingericht. Westerse en Oosterse tradities ontmoeten elkaar. In welke mate kan hier sprake zijn van een vruchtbare relatie? Past oosterse meditatie in ons westerse christendom? Jan Brok is gepensioneerd universitair docent dogmatiek aan de Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg en verdiept zich momenteel in de zen-meditatie.

 

DINSDAG 18 FEBRUARI 2020

Katholiek geloof en bier, een aloude traditie

Spreker: Fedor Vogel, praktiserend katholiek en uitgever “Bier!” magazine

Bier is een uitvinding van de oude Egyptenaren, maar in katholieke kloosters is het recept verfijnd en op smaak gebracht. Het Vlaamse trappistenbier Westvleteren wordt al vele jaren door kenners beoordeeld als het beste bier van de wereld. Waarom wordt van oudsher juist in kloosters en abdijen bier gebrouwen en is dit bier nog steeds populair? Fedor Vogel is bierkenner en diep geworteld in het katholieke geloof. Hij neemt ons mee langs diverse kloosters en abdijen waar bier wordt gebrouwen en vertelt over de rijke geestelijke traditie van deze plekken. Tevens laat hij ons verschillende bieren proeven.

 

DINSDAG 24 MAART 2020

Rooms-katholiek en Oud-katholiek: verschillen en overeenkomsten

Drs. Henk Schoon, pastoor Oud-katholieke Kerk te Dordrecht en Gouda

Zowel de Rooms-katholieke als de Oud-katholieke Kerk liggen qua liturgie en spiritualiteit dicht bij elkaar. Rooms-katholieke en Oud-katholieke kerkgebouwen zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Toch zijn er verschillen, zoals het celibaat en de positie van de paus. Henk Schoon, pastoor van de Oud-katholieke parochie te Dordrecht en Gouda, komt vertellen over de Oud-katholieke Kerk, diens geschiedenis én toekomst.

 

DINSDAG 21 APRIL 2020

Muziek uit de hemel: kerkmuziek uit Rusland en Oekraïne

Ds. Theo Hop, emeritus-predikant en kenner van Oosters-orthodoxe kerkmuziek

De muziek en zang in de kerken van de Oosters-orthodoxe traditie raken velen in het hart en strelen de ziel. “Muziek uit de hemel”, wordt het door liefhebbers genoemd. Zo is ook emeritus-predikant Theo Hop uit Hillegom door deze kerkmuziek geraakt en heeft hij zich in de rijke geschiedenis ervan verdiept. Deze avond vertelt hij erover, maar laat hij vooral ook prachtige voorbeelden horen, met name uit de traditie van de Russische- en Oekraïens-Orthodoxe Kerken.


DINSDAG 26 MEI 2020

Toekomst zien in de kerk (lezing i.s.m. Karmelkring Elia)

Spreker: Leo Fijen, programmamaker KRO-NCRV

Hoe kun je als kerk in deze tijd gastvrij en uitnodigend zijn? Wat kun je doen om mensen uit te nodigen die lang niet meer in de kerk zijn geweest? Aan de hand van zijn boek “Toekomst zien in de kerk”, dat hij samen met de bekende benedictijner monnik Anselm Grün heeft geschreven, zoomt Fijen in op enkele onderwerpen die in dit verband van belang zijn, zoals gastvrijheid voor vluchtelingen, rituelen bij het laatste afscheid en bidden met mensen uit je stad of dorp. Ook spreekt hij over de plek van jongeren in de kerk en over de betekenis van ouderen voor parochie en gemeente.