MENU

Basiscursus katholiek geloof

De basiscursus katholiek geloof is bestemd voor een ieder die erover nadenkt toe te treden tot de Rooms-katholieke Kerk en die daartoe de initiatiesacramenten wil ontvangen (doop en/of vormsel en eerste communie). Deze beslissing hoeft niet van tevoren gemaakt te worden, maar kan ook gaandeweg genomen worden of nog worden uitgesteld. Ook volwassen katholieken die wel gedoopt zijn, maar niet het vormsel hebben ontvangen (en dat wel graag willen) zijn welkom. Uiteraard bent u óók welkom als u uw basiskennis over het katholieke geloof wilt opfrissen of bijspijkeren. 

Katholiek worden?

Toetreden tot de Rooms-katholieke Kerk voor volwassenen door middel van doop en/of vormsel vindt van oudsher plaats tijdens de Paaswake op de avond voorafgaande aan Pasen. Wij bereiden u op deze stap voor door middel van deze basiscursus. We starten met deze cursus aan het begin van het seizoen (september) en duurt tot Pasen. We spreken met elkaar over geloof en kerk en bieden de mogelijkheid van persoonlijke begeleiding.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij het centraal secretariaat per e-mail: secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl.

Programma van de basiscursus 2022-2023

De avonden van de basiscursus vinden plaats in de pastorie van de Antoniuskerk, Burgemeester De Raadtsingel 45 te Dordrecht en beginnen om 20.00 uur. De cursusavonden vinden plaats op de volgende data:

 • 7 september 2022. Kennismaking. Uitleg cursus. Wat is geloven?
 • 28 september. De Bijbel, het Woord van God.
 • 19 oktober. Jezus, de Christus. Het Woord is vlees geworden.
 • 16 november. De eucharistieviering. Gods Woord en Christus komen samen.
 • 30 november. Lijden, dood en verrijzenis.
 • 14 december. De zeven sacramenten van de Kerk.
 • 4 januari 2023. Het gebed.
 • 18 januari. Typisch katholiek: de verering van Maria en de heiligen, beelden in de kerk, etc.
 • 1 februari. De Rooms-katholieke wereldkerk: structuur en organisatie.
 • 15 februari. Jezus volgen, christen zijn vandaag.
 • 8 maart. De geloofsbelijdenis, de samenvatting van ons geloof.
 • 23 maart. Rondleiding door de Antoniuskerk. Uitleg Paaswake.