MENU
< TERUG

ACTUEEL

Update situatie binnen onze parochie t/m Pinksteren inzake corona-virus

24 maart 2020

Gewaardeerde parochianen,

Afgelopen weekend (20 maart) hebben wij u via een nieuwsbrief en via deze website geïnformeerd over de gevolgen van de corona-crisis voor onze parochie. Inmiddels hebben de bisschoppen als gevolg van nieuwe overheidsmaatregelen moeten besluiten de maatregelen te verlengen tot en met Tweede Pinksterdag (1 juni 2020). Als Theresia van Ávila-parochie moeten wij ons vanzelfsprekend bij deze beslissing aansluiten en hebben we als pastoraal team en parochiebestuur ook onze eigen maatregelen aangescherpt. De nieuwsbrief van 20 maart komt dus te vervallen. Hieronder geven wij u een geactualiseerd overzicht van de gevolgen voor onze parochie.

Een opsomming van de maatregelen zoals die nu gelden voor onze parochie en zes kerklocaties in de Drechtsteden:

Weekendvieringen t/m Pinksteren afgelast

De weekendvieringen t/m Tweede Pinksterdag zijn afgelast, inclusief alle vieringen van het Paastriduüm. Graag verwijzen wij u opnieuw naar de eucharistievieringen op de televisie (elke zondag om 10.00 uur op NPO2). We onderzoeken nog steeds of het technisch mogelijk is om onze eigen besloten vieringen met het pastoraal team (helaas dus zonder parochianen) te vertonen via een livestream op internet, zodat zowel Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Eerste Paasdag vanuit onze parochie op afstand gevolgd kunnen worden, en wellicht daarna ook de vieringen van Pinksteren. Mocht dit lukken, dan zullen we u hierover nader berichten.

Nu ook doordeweekse vieringen afgelast

De doordeweekse vieringen kunnen door de nieuwe maatregelen helaas ook niet meer doorgaan.

Palmpasen en palmtakjes, Paaswake en paaskaars

Op 5 april (Palmpasen) zegent het pastoraal team alle palmtakjes voor de hele parochie, zónder vertegenwoordigers van de locatieraden. Ook de Paaswake wordt door het pastoraal team in eigen kring gevierd, zónder vertegenwoordigers van de locatieraden. Op dat moment worden alle paaskaarsen gezegend. De locatieraden kunnen de palmtakjes en de paaskaarsen voorafgaand aan de vieringen in de Antonius-pastorie komen afleveren en daarna op afspraak weer ophalen. Het ophalen kan in overleg met ambtelijk secretaris Ed van der Vaart, telefoon 078-613 63 90 of ed.vandervaart@katholiekdrechtsteden.nl. De locatieraden zorgen zelf voor verspreiding van de palmtakjes, dan wel kunnen parochianen een takje afhalen tijdens de openstelling van de kerklocaties (zie hieronder). De toetreding van de geloofsleerlingen tot de Rooms-katholieke Kerk wordt tot nader order verplaatst.

Openstelling van kerken voor kaarsje en gebed

In zeer beperkte mate willen we komende tijd op zondag de kerken open houden voor een kaarsje en gebed. De beheerders van de locatieraad zullen erop toezien dat er nooit teveel parochianen tegelijk binnen zijn en dat gepaste afstand van minimaal 1,5 meter wordt bewaard.

Het volgende schema wordt hiervoor aangehouden:

  • Antoniuskerk van 10.30 uur tot 12.30 uur (7 dagen per week)
  • Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht van 09.30 uur tot 10.30 uur (op zondag)
  • Verrezen Christuskerk, Zwijndrecht en Papendrecht van 11.30 uur tot 12.30 uur (op zondag)

Ziekenzalvingen, dopen, uitvaarten en biecht

Het pastoraal team zal zich binnen alle mogelijkheden tot het uiterste inspannen om ziekenzalvingen toe te dienen. Richtlijnen voor uitvaarten worden door de uitvaartbranche gegeven op basis van de richtlijnen van de overheid. De uitvaartleider communiceert hierover met de nabestaanden. Doopvieringen kunnen tot 1 juni niet doorgaan. Op afspraak kunnen parochianen biechten.

Collecte-gelden en financiële gevolgen voor de parochie

Het is zeer betreurenswaardig dat we als parochie de komende tijd niet samen kunnen vieren, en dan al helemaal niet met Pasen en Pinksteren. Het is daarnaast voor onze parochie een enorm gemis aan broodnodige inkomsten via de collecte-gelden. Geld dat we als parochie zo enorm hard nodig hebben op allerlei gebied. Nu er in zes kerklocaties tot en met Pinksteren geen vieringen zijn, betekent dit vele gemiste collectes! 

Daarom doen wij een beroep op u. Wij verzoeken u vriendelijk het collecte-geld, dat u normaliter in de collecteschaal deponeert, over te maken aan de parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven. Vergeet u ook de Vastenactie niet, waar we zo voortvarend aan begonnen waren (onder vermelding van 'Vastenactie')! 

U kunt uw bijdrages voor de parochie én de Vastenactie overmaken op rekeningnummer: NL91 INGB 0315304545 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila.

Met Pasen zou er een extra collecte zijn voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Daarvoor kunt u het bankrekeningnummer van de PCI gebruiken (klik hier). 

Vergaderingen parochiebestuur en locatieraden

Zolang deze maatregelen van kracht zijn zal het parochiebestuur niet fysiek bij elkaar komen om te vergaderen. Uiteraard heeft het parochiebestuur wel continu contact met elkaar via e-mail en telefoon. 

Contact en vragen / gewijzigde openingstijden parochiesecretariaat

Helaas verandert de situatie i.v.m. de corona-crisis van dag tot dag. Als pastoraal team en parochiebestuur houden we dagelijks de vinger aan de pols om waar mogelijk te kunnen op- of afschalen als het om bovenstaande beslissingen gaat. We zijn hierin uiteraard afhankelijk van de besluiten die door de overheid en de Nederlandse Bisschoppenconferentie worden genomen.

Heeft u tussentijds vragen over de ontstane situatie, dan kunt u terecht op ons parochiesecretariaat. In verband met de ontstane situatie zijn de openingstijden echter gewijzigd. Voorlopig is het parochiesecretariaat alleen nog geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Buiten deze ochtenden is het secretariaat wel telefonisch bereikbaar, maar krijgt u een bandje te horen. De ingesproken boodschappen worden alleen op maandag- en donderdagochtend afgeluisterd. E-mails worden wel dagelijks – op afstand – door een medewerker van het parochiesecretariaat gelezen. Naar gelang het spoedeisende karakter zal er op gereageerd worden.

Parochiesecretariaat: telefoon 078-613 63 90 of e-mail secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl.

Heeft u als vrijwilliger binnen onze parochie specifieke vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons bestuurslid Marie-Anne Kamsteeg (portefeuille vrijwilligers) via e-mail: marieanne.kamsteeg@katholiekdrechtsteden.nl.

Op onze website is een filmpje geplaatst met een pastoraal woord van pastoor Tjeerd Visser.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur


Tjeerd Visser, pastoor

Peter Rovers, vice-voorzitter

Speciale Urbi et Orbi van paus Franciscus
28 maart 2020
Luister naar het Ave Verum van Mozart o.l.v. Eric Koevoets
27 maart 2020
Update van de bisschoppen
27 maart 2020
Vastenactie en Malaika Kids
26 maart 2020
Aandacht voor de voedselmanden
26 maart 2020
Biddend verbonden met de bisschoppen (video's)
22 maart 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen