MENU
< TERUG

ACTUEEL

Cursus over de Sociale Leer van de Kerk

13 februari 2024

Het Bisdom Rotterdam organiseert in de Veertigdagentijd voor iedere geïnteresseerde een cursus over de Sociale Leer van de Kerk.

Waar gaat het om bij de Sociale Leer van de Kerk?

Het gaat in ons geloof om de navolging van Christus en het gebod dat Hij ons gegeven heeft: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf (Luc. 10, 26). De liefde voor God en de liefde voor de naaste, de medemens, de kwetsbaren, zijn twee kanten van dezelfde medaille. Je kunt God niet liefhebben, zonder dat de mensen en de wereld om je heen je ter harte gaan, zonder dat je je als christen inzet voor een beschaving van liefde.

Hoe krijgt dat geloof en die naastenliefde gestalte bij de sociale leer?

We leven in een complexe wereld, waarin we als christenen moeten nadenken wat naastenliefde betekent en hoe we die naastenliefde in deze moderne wereld handen en voeten geven. Het gaat hierbij om de vraag: Heeft mijn en ons geloof in Christus consequenties voor mijn en ons sociaal-maatschappelijk handelen als gelovigen en als gelovige gemeenschap? En zo ja, welke consequenties?

Ons geloof doet er toe bij hoe we denken, doen en handelen in het maatschappelijk leven. We zien het in het aardse leven van Jezus, in het leven van de eerste christengemeenschappen, in de werken van de heiligen, vanuit kloosterordes, vanuit parochies, vanuit individuele christenen, enzovoort. Bij al die voorbeelden zien we dat de liefde voor God zich vertaalt in liefde voor de naaste, betrokkenheid bij de sociaal-maatschappelijke problemen in de wereld. Of het nu om zieken gaat, om vluchtelingen, om slachtoffers van honger en geweld, om omgang met de schepping: we zijn geroepen om de wereld leefbaar te maken en te behouden.

Waaruit bestaat de sociale leer?

Natuurlijk is de kern van die leer te vinden in het evangelie, in ons geloof in Christus. Het is echter in de 19e eeuw dat paus Leo XIII voor het eerst een systematische leer over een maatschappelijk vraagstuk uitvaardigt (in zijn encycliek Rerum Novarum uit 1891). Vele pausen na hem hebben daarop een vervolg gegeven, tot en met de huidige paus Franciscus, met zijn encyclieken Laudatio Si (2015) en Fratelli Tutti (2020). Al deze documenten vormen de basis waarop het katholiek sociaal denken en handelen zijn gebaseerd. Belangrijk is ook het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk (2004), waarin de vele pauselijke encyclieken en andere documenten op een gesystematiseerde wijze geordend zijn. En voor jongeren is er bijvoorbeeld de DoCat. Het uitgangspunt van de Sociale Leer van de Kerk is de mens die beeld is van God. Daaruit volgen de andere vertrekpunten, zoals de waardigheid van de mens, de roeping van de mens, de roeping van de gemeenschap en de vrijheid als gave en opdracht.

Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?

Ieder die wil nadenken over de verdieping van zijn of haar gelovige inzet voor de Kerk en de samenleving kan deelnemen aan deze bijeenkomsten. De sociale leer is nauw verbonden met de drievoudige zending van de Kerk: (1) de verkondiging van het evangelie; (2) de viering van de sacramenten; en (3) het dienstwerk van de liefde. 

Data en locatie bijeenkomsten

De cursus wordt gegeven op vier zaterdagochtenden: op 17 februari en op 2, 9 en 16 maart telkens van 10.00 uur tot 12.00 uur.

De locatie is de Pax Christi-kerk, Mathenesserdijk 23 te Rotterdam. Deze locatie is goed per OV bereikbaar (metrostation Marconiplein). Parkeren kan in de straten in de omgeving of in de parkeergarage van het nabij gelegen winkelcentrum (betaald parkeren). 

Meer informatie

Hein Steneker begeleidt als docent deze bijeenkomsten. Hij is pastoraal werker voor het wijkpastoraat in Rotterdam-Delfshaven en medewerker kerkopbouw van het bisdom Rotterdam. Voor vragen en informatie kunt u hem mailen: h.steneker@bisdomrotterdam.nl. Graag daarbij uw telefoonnummer vermelden.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link: Aanmelden cursus Sociale Leer

23 februari Avond van de Martelaren
22 februari 2024
24 februari bijeenkomst Met Hart & Ziel
21 februari 2024
27 februari geloofsverdieping over ecologische bekering
20 februari 2024
Overweging gastvoorganger Jacqueline van Heel
19 februari 2024
Digitale retraite met pastor Sander Verschuur
18 februari 2024
16 maart Stille Omgang Amsterdam
17 februari 2024
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen