MENU
< TERUG

ACTUEEL

Elke vrijdagavond christelijke meditatie in de Titus Brandsma-kapel te Dordrecht

11 november 2023

Elke vrijdagavond om 19.00 uur verzorgt Jan-Willem Vulto een meditatie-sessie in de Titus Brandsma Gedachteniskapel aan de Nolensweg 10 te Dordrecht. Deze sessie duurt een half uur. Er is koffie en thee na afloop, opdat u weer goed uw weg kunt vervolgen.

Deze meditatie is gebaseerd op christelijke principes. Jezus zegt in het Matteüs-evangelie: “Als gij bidt, ga dan in uw binnenkamer, sluit de deur achter u en bidt tot uw Vader die in het verborgene is en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.” (Mat. 6, 6). Door middel van meditatie-technieken trachten wij deze geestelijke binnenkamer en dit verborgene binnen te gaan om in stil gebed bij de Vader te zijn.

De essentie van de meditatie wordt door de Engelse benedictijner monnik John Douglas Main (medeoprichter van de World Community for Christian Meditation) getypeerd als de weg naar en het contact met de Levensbron. Hierdoor gaan het leven en de liefde stromen en wordt alles in je gevoed en hersteld. Je wordt opnieuw verbonden met elkaar en met alles wat is. De stilte van de meditatie en het zeggen van het heilig woord is daarin de sleutel. John Douglas Main zegt hierover: "In dit proces van meditatie wend je je bewust af van jezelf, laat je jezelf los en vind je jezelf in God. Je leven is een gave dat je weer teruggeeft aan God". 

Dit laatste is het grootste mysterie: je leven teruggeven aan God. Dat doe je definitief aan het slot van je leven, wanneer je je op de drempel naar de dood bevindt. Maar je kunt het ook doen iedere dag, ieder moment opnieuw. Dat is wat het evangelie noemt als de navolging van Christus: je leven niet willen vasthouden, controleren en beheersen, maar het verliezen om Jezus’ wil (vgl. Marc. 8, 34-36; Mat. 16, 24-26; Luc. 9, 24-26). Je leest het ook in de woorden van Joh. 12, 24: "Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf, maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort".

Die Levensbron is ook de bron van alle liefde. Dat leert ook de middeleeuwse theoloog Willem van Saint-Thierry (1085-1148) in zijn fameuze Gulden Brief: "De Godsliefde noemen wij ‘verknochtheid’ wanneer zij sterk op God gericht is. Hem aankleven en zich met Hem verenigen wordt liefde genoemd. Maar Hem genieten, dat is ‘minne’. Eenheid van geest met God ervaart de mens die zijn hart opgeheven houdt en wiens wil zich vervolmaakt in de opgang naar God. Hij wil niet slechts datgene wat God wil, maar hij kan niet anders meer willen dan wat God wil. Willen wat God wil is godgelijkend zijn. Niet meer in staat zijn iets anders te willen dan wat God wil, is zijn wat God is."

Informatie en aanmelden

Voor informatie en aanmelding, neem dan contact op met Jan-Willem Vulto via de mail: janwillem.vulto@katholiekdrechtsteden.nl of per telefoon: 06-53 76 56 26.

14 december geloofsverdieping over Dag Hammarskjöld
6 december 2023
Vieringen met ziekenzalving in de Advent
5 december 2023
16 december verkoop kerststukjes en kerstartikelen
4 december 2023
17 december Kerst Sing-In Verrezen Christus-kerk!
30 november 2023
21 december concert Vrouwenkoor La Confiance
29 november 2023
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit
17 november 2023
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen