MENU
< TERUG

ACTUEEL

Gemeenschappelijke ziekenzalving op 30 september en 4 oktober

22 september 2020

Dit jaar heeft u weer gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen tijdens een doordeweekse of een zondagse eucharistieviering.

De heilige apostel Jacobus schrijft daarover in zijn brief: "Is iemand onder u ziek? Laat hij of zij de priester van de gemeente roepen; die moet een gebed over de zieke uitspreken en hem of haar met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem of haar oprichten. En als hij of zij zonden heeft begaan zal het vergeven worden” (Jac. 5, 14-15).

Vroeger werd het sacrament van de zieken meestal pas gegeven als iemand op sterven lag. Maar zoals Jacobus schrijft, is het eigenlijk bedoeld voor mensen die ziek zijn en een “steuntje in de rug” uit de hemel nodig hebben. Ziek zijn mag je breed opvatten: Gods steun en kracht zijn ook belangrijk wanneer je ouder wordt en je krachten afnemen of kwaaltjes de kop opsteken. Je kunt het sacrament van de zieken daarom meerdere keren ontvangen.

In onze parochie zijn de volgende vieringen met gemeenschappelijke ziekenzalving gepland:

  • Woensdag 30 september om 10.00 uur in de kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand te Sliedrecht
  • Zondag 4 oktober om 9.30 uur in de Antoniuskerk te Dordrecht
  • Zondag 4 oktober om 11.30 uur in de Heilig Hartkerk te Zwijndrecht

Het is mooi om in een gemeenschappelijke viering samen met anderen de ziekenzalving te ontvangen. Daarin leggen wij ons leven en onze kwetsbaarheid in de handen van de Heer. Aan Hem vertrouwen wij ons toe, juist in een tijd van ziek zijn of bij afnemende krachten.

De gemeenschappelijke viering van de ziekenzalving kan ook heel veel spanning en onrust voorkomen wanneer iemand op het laatste moment toch nog privé de ziekenzalving zou willen ontvangen en er dan geen priester aanwezig is. Dat laatste is vandaag de dag helaas vaak het geval.

Wij willen u daarom graag in overweging geven om aan één van de vieringen deel te nemen. U bent er van harte voor uitgenodigd! Ook uw naaste familieleden zijn van harte welkom. Er zijn helaas wel enkele beperkingen in verband met de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand, beperkt aantal zitplaatsen, geen direct fysiek contact, alleen toegang na opgave vóóraf.

Aanmelden

Als u het sacrament van de zieken wilt ontvangen, dient u zich vóór 28 september op te geven bij het parochiesecretariaat, e-mail: secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl.

Omdat het aantal zitplaatsen beperkt is vragen wij u ons ook te laten weten met hoeveel personen u komt en of zij tot één huishouden behoren.

Tot slot: als u de ziekenzalving hebt ontvangen, is het verstandig dat aan uw naaste familieleden te laten weten. Dat kan bij hen veel onrust wegnemen in een onverhoopte acute situatie.

Namens het pastoraal team,

Vicaris-generaal Alexander J. van Deelen

Geloofsverdieping 27 oktober met bisschop Jan Liesen (VOL)
19 oktober 2020
R.-K. Kerk: Mondkapjes en niet meer dan dertig gelovigen bij een viering
10 oktober 2020
Afscheid Tjeerd Visser uitgesteld
9 oktober 2020
Pastorale brief bisschop Van den Hende
4 oktober 2020
Extra collecte Parochiële Caritas Instelling
4 oktober 2020
Geloofsverdieping 29 september over Oud-katholieke kerk
21 september 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen