MENU
< TERUG

ACTUEEL

Het Heilig Vormsel: informatie en aanmelden

11 juni 2021

Samen met het doopsel en de eucharistie (de Eerste Heilige Communie) vormt het sacrament van het Vormsel het geheel van de drie initiatiesacramenten van de Rooms Katholieke Kerk. Deze drie kunnen daarom ook niet los van elkaar gezien worden.

Bij het doopsel ontvang je de opdracht om als leerling van Jezus het geloof uit te dragen en je actief in te zetten voor de (geloofs)gemeenschap. Bij het ontvangen van de doop waren de meeste van ons nog te jong om dit bewust mee te maken. Net als bij het ontvangen van de eucharistie is dit vaak een bewuste keuze van de ouders in de geloofsopvoeding.

Als je het sacrament van het Vormsel ontvangt, kies je als vormeling om door te gaan op die weg. Daarom wordt het Vormsel ook wel de bekroning genoemd van het eerder ontvangen doopsel. Daarom kent het Vormsel de hernieuwing van de doopbelofte en het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Deze zijn er op gericht om jongeren bewust te maken van de christelijke opdracht en ze aan te moedigen werk te maken van hun geloof.

Buiten de geloofsverdieping ga je ook nadenken hoe je zelf in het leven staat, wat je belangrijk vindt, welke talenten je hebt en hoe je deze optimaal kan benutten, ook in je geloof. We noemen dit “persoonlijke vorming”. Hoe sta jij in het leven, welke talenten heb je en hoe kan je die optimaal benutten, onder andere in je geloof.

Het sacrament van het Vormsel wordt toegediend door de vormheer (dat is meestal de bisschop of zijn vicaris). Je ontvangt een kruisje op het voorhoofd met chrisma, de gewijde olie die ook bij het doopsel wordt gebruikt. Daarmee ontvang je de kracht en de hulp van de Heilige Geest om je verder te ontwikkelen tot een gelovige man of vrouw en om de weg van Jezus te volgen en daadwerkelijk aan de slag te gaan met je geloof. De Heilige Geest is altijd bij je om je te helpen, wat er ook gebeurt in je leven.

Aanmelden

Wilt u meer weten over het voorbereidingstraject of het sacrament? Neem dan contact op via vormsel@katholiekdrechtsteden.nl

De afgelopen jaren hebben jongeren uit de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs hun Vormsel ontvangen. We gaan deze leeftijd terugbrengen naar eind Basisonderwijs. Belangrijke reden hiervoor is dat tieners uit groep 8 nog niet zo belast zijn met huiswerk en nog in hun vertrouwde omgeving zitten.

Kom weer naar de mis! (artikel)
22 juni 2021
Nieuw orgelconcert van Eric Koevoets
25 mei 2021
Pinksteractie voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers
18 mei 2021
2021: Het Jaar van de heilige Jozef
15 mei 2021
Wisselende tijden en locaties van de livestreams
4 mei 2021
Kijk hier terug naar eerdere vieringen via Youtube
9 april 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen