MENU
< TERUG

ACTUEEL

Kom weer naar de mis!

22 juni 2021

De corona-crisis was voor ons allemaal een enorme uitdaging. Ook voor ons kerkelijk leven was het een beproeving. Gedurende de lockdown werden we gedwongen te ‘vasten’ wat betreft het bijwonen van de eucharistie en het deelnemen aan de heilige communie. Zeker, de eucharistievieringen waren en zijn online beschikbaar, met dank aan allen die dit mogelijk maken. Maar rechtgeaarde katholieken weten diep van binnen dat een digitale viering nooit een vervanging kan zijn voor het echte werk. Nu de deuren van onze kerken steeds meer geopend worden en er stapsgewijs meer kerkgangers naar de mis kunnen komen, zou ik elke katholiek willen oproepen: kom terug naar de eucharistie!

Waarom is de eucharistie zo belangrijk? Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) leert dat de eucharistie “bron en hoogtepunt van het christelijk leven” is. De eucharistie is begin en einde van ons geestelijk leven, zou je kunnen zeggen. De kerkvaders noemden de eucharistie ‘voedsel voor het eeuwige leven’. Daarmee bedoelen ze dat in de mate we het Lichaam van Christus ontvangen, we klaar zijn voor het eeuwig leven met Hem. De Middeleeuwse geleerde en heilige Thomas van Aquino zei dat alle sacramenten het ‘virtus Christi’ bevatten (de kracht van Christus), maar dat de eucharistie het ‘ipse Christus’ is (Christus zelf). In de eucharistie hebben we het voorrecht dit godsgeschenk te ontvangen.

Als ik de reikwijdte iets mag verbreden, zou ik willen zeggen dat de eucharistieviering als geheel de bevoorrechte ontmoeting met Jezus Christus is. In de dienst van het Woord, als we uit de Bijbel lezen, horen we geen oude woorden uit een stoffig verleden, maar het levende Woord van de levende Heer. In de lezingen, en vooral in het evangelie, is het Christus die tot ons spreekt (daarom gaan we staan als we luisteren naar het evangelie). In de dienst van de Tafel biedt dezelfde Christus zijn Lichaam en Bloed aan, en daarmee heel zijn wezen, tot heil van ons en heel zijn heilige Kerk. Er is op aarde, aan deze kant van de hemel, geen intiemere gemeenschap mogelijk met de verrezen Heer dan tijdens de eucharistie.

Veel katholieken zijn tijdens de pandemie gewend geraakt aan het gemak van het bijwonen van de mis op televisie of via de livestream. Ik weet dat sommigen van u weinig keuze hebben, vanwege gezondheid of mobiliteitsproblemen. Echter, vanuit het comfort van je huis en zonder het ongemak van vervoer, plaatsgebrek, reservering, enzovoort, nemen velen liever plaats op de sofa dan in de kerkbank. Dan vergeten we dat een belangrijk kenmerk van de eucharistie juist het fysiek samenkomen als gemeenschap is. Terwijl we samen bidden, luisteren en zingen, verwezenlijken we onze identiteit als het mystieke Lichaam van Christus. Tijdens de liturgie functioneert de priester ‘in persona Christi’ (in de persoon van Christus) en de aanwezigen sluiten zich hierbij aan. Er is tijdens de mis een uitwisseling tussen de priester en het volk die van cruciaal belang is, maar vaak over het hoofd wordt gezien. Vlak voor het gebed over de gaven zegt de priester: “Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader”. Het volk antwoordt: "Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk”. Op dat moment komen Christus als hoofd en wij als lidmaten samen in dat ene Lichaam van Christus. Dit wordt lastig als we verspreid in onze huizen zitten en staren naar een beeldscherm.

Nogmaals, ik begrijp goed dat er legitieme redenen zijn dat u niet aan de eucharistie kunt deelnemen, bijvoorbeeld vanwege uw gezondheid of anderszins (de pandemie was zo’n reden). Maar nu veel beperkingen worden weggenomen en u weer in de gelegenheid wordt gesteld om naar de kerk te komen, zou ik willen zeggen: doe dat ook! Indien om wat voor reden deelname aan de eucharistie onmogelijk is, maar u heeft wel de mogelijkheid om deel te nemen aan een woord- en communieviering, wordt dit ten zeerste aanbevolen. Indien ook dit onmogelijk is, dan raadt de Kerk aan om de nodige tijd te besteden aan Schriftlezing en gebed.

Als u vervoersproblemen heeft, meld het ons, dan kijken we wat we kunnen doen. Er bestaat ook de mogelijkheid voor ziekencommunie (de communie thuis ontvangen). Als u naar de kerk komt, neem dan gerust iemand mee. Christus wil niets liever dan met u zijn!

Diaken Franck Baggen

Steun de opleiding tot priesters en diakens!
22 juli 2021
Versterking pastoraal team en verdere versoepelingen
27 juni 2021
Heilig Vormsel: informatie en aanmelden
11 juni 2021
Nieuw orgelconcert van Eric Koevoets
25 mei 2021
2021: Het Jaar van de heilige Jozef
15 mei 2021
Kijk hier terug naar eerdere vieringen via Youtube
9 april 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen