MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwe Hospice De Cirkel in de Alblasserwaard

21 juli 2020

Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken, die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase van hun leven staat hierbij centraal. Ze krijgen in het hospice dezelfde zorg die ze thuis zouden hebben van de thuiszorg. Ze kunnen rekenen op de aanwezigheid van de huisarts, van familie en vrienden en van de zorg van vrijwilligers. In totaal zijn zo’n 80 vrijwilligers opgeleid en VPTZ-gecertificeerd. 

Geborgenheid

Hospice De Cirkel staat voor geborgenheid. Het biedt niet alleen de terminale bewoners een veilige en huiselijke omgeving, maar ondersteunt en begeleidt ook hun naasten. Hospice De Cirkel is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst of geloof. In 2011 werd Hospice De Cirkel voor de Zwijndrechtse Waard in Hendrik-Ido-Ambacht geopend. Dit heeft een breed draagvlak in de regio. Veel particulieren, bedrijven, kerken en andere fondsen schenken geld aan het hospice. Dat wordt bijzonder gewaardeerd, omdat een hospice voor een groot deel afhankelijk is van donaties.

Nieuwbouw

Begin februari 2020 is de bouw gestart van het hospice De Cirkel voor de Alblasserwaard in Papendrecht. In oktober 2020 is de oplevering gepland en we hopen dat in november het hospice in gebruik kan worden genomen. Het bestuur en de Vrienden van Hospice De Cirkel merken dat er ook in de Alblasserwaard een breed draagvlak is. Vele vrijwilligers hebben zich al aangemeld en diverse sponsoren hebben donaties gedaan of toegezegd. Geweldig! Elke vorm van steun (bijvoorbeeld in de vorm van een financiële bijdrage of om u als vrijwilliger in te zetten) is van harte welkom in het belang van een zo comfortabel mogelijke laatste levensfase van mensen die niet lang meer te leven hebben. Alvast bedankt voor uw steun en betrokkenheid!

Informatie

Meer informatie over de doelstelling en werkwijze van Hospice De Cirkel is terug te vinden op www.hospicedecirkel.nl. Op onze website staan onder het kopje publicaties het beleidsplan, onze jaarkrant en ons sponsorwervingsflyer.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Nico van der Veen, bestuurslid Vrienden van Hospice De Cirkel. Telefoon 06-43044799 of e-mail nicoveen10@gmail.com

Aanmelden voor het Heilig Vormsel 2021
23 juli 2020
Aanmelden voor vieringen vanaf 1 juli
17 juli 2020
Livestream Nationale Bedevaart Brielle 11 juli
12 juli 2020
Pastoor Visser neemt periode van rust en reflectie
6 juni 2020
Bekijk de vieringen van Hemelvaart en Pinksteren
31 mei 2020
Nieuwsbrief parochiebestuur update 28 mei
29 mei 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen