MENU
< TERUG

ACTUEEL

Verdere versoepelingen en viering patroonsfeest

23 september 2021

Anderhalve meter-maatregel voorbij, geen QR-code verplicht, vooraf aanmelden niet meer nodig 

De Nederlandse overheid heeft m.i.v. 25 september de corona-maatregelen verder versoepeld. In navolging daarvan hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om de anderhalve meter-afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.

Vooraf opgeven en registeren niet meer nodig

Ons reserveringssysteem Kerktijd.nl wordt niet meer gebruikt. De maximum aantallen bezoekers per kerklocatie laten wij ook los. Deze versoepeling gaat in onze parochie in op zaterdag 2 oktober. Gezien de voorwaarde om voldoende te ventileren raden wij u wel aan om voldoende warme kleding te dragen tijdens het kerkbezoek. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. Ook is er de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona. Dus bent u aan het snotteren of grieperig, blijf dan thuis. 

Geen vaccinatiebewijs of QR-controle

Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs of QR-code te laten zien. Dit past niet bij het karakter van de Kerk. Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren, en wij sluiten ons als parochiebestuur en pastoraal team daarbij aan. De bisschoppen willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel, zoals paus Franciscus, een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren.

Zingen koren

Samen zingen is met ingang van 3 oktober in onze kerken weer toegestaan en we gaan hierbij de GvL weer gebruiken. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles blijven volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd. Als er door drukte een tweede communie-uitreiker nodig is kan eventueel ook een gelaatsscherm gebruikt worden. De tongcommunie is nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Patroonsfeest Heilige Theresia van Ávila 10 oktober

Dinsdag 28 september a.s. komt ons nieuwe parochiemagazine Solo Dios uit. Bij het ter perse gaan van dit magazine waren bovenstaande versoepelingen nog niet bekend. In de Solo Dios staat informatie over de jaarlijkse Theresia van Ávila-viering, de viering rond onze patroonheilige waarbij ook de vrijwilligerspenningen worden uitgereikt. Nu het weer kan en mag zal er weer een viering zijn om 9.30 uur in de Antoniuskerk in Dordrecht tijdens welke de jaarlijkse penningen aan de gewaardeerde vrijwilligers worden uitgereikt. Maar aangezien de Antoniuskerk gezien de versoepelingsmaatregelen (ventilatie en enige afstand tot elkaar) wellicht te druk bezocht zou kunnen gaan worden, is besloten om ook in de andere vijf locaties van onze parochie zondag 10 oktober vieringen te houden. Zie hiervoor het schema in de nieuwe Solo Dios of de informatie op onze website.

Aandacht voor uw financiële kerkbijdrage en collectes

Graag vragen wij wederom uw aandacht voor uw financiële bijdrage. Door het mindere bezoek aan de vieringen de afgelopen tijd missen wij als parochie veel inkomsten uit collectegelden.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw gebruikelijke bijdrage aan de collecte over te maken via NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘collecte kerk’.

U kunt ook de QR-code hiernaast inscannen of aanklikken om uw bijdrage over te maken.

Contact en vragen / openingstijden parochiesecretariaat

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u terecht op ons parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is geopend op maandag-, dinsdag en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur en bereikbaar via telefoon 078-613 63 90 of e-mail secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl. Naar gelang het spoedeisende karakter zal er op gereageerd worden.

De Noodtelefoon is ook in deze corona-tijd gewoon dagelijks bereikbaar voor uitvaarten en ziekenzalving onder 06 2993 5461 (van 08.00 uur tot 22.00 uur).

Namens het pastoraal team,
Lex van Deelen, administrator

Namens het parochiebestuur,
Peter Rovers, vicevoorzitter

Geloofsverdieping 26 oktober met Leo Fijen GAAT NIET DOOR
23 oktober 2021
Wereldmissiemaand MISSIO 2021: ‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’
22 oktober 2021
[Update] Terugblik Sacred Songs 9 oktober jl. in de Antoniuskerk
22 oktober 2021
Oktober Mariamaand. Rozenkransgebed in Hendrik-Ido-Ambacht.
21 oktober 2021
Nieuwe expositie 'Ark van Noach' te Sliedrecht
15 oktober 2021
Bijbelcursus 'Lezingen van de zondag' over de Psalmen
5 oktober 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen