MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwsbrief: Versoepeling en vieringen Pasen

27 maart 2021

Weer vieren in zes locaties, ook met Pasen

Parochiebestuur en pastoraal team hebben afgelopen weken voorzichtig een versoepeling doorgevoerd en zo zijn we afgelopen weken weer gaan vieren in de vier grotere locaties. Zoals eerder aangegeven zouden we vóór de Pasen evalueren en bekijken of we dat zouden kunnen uitbreiden naar alle locaties. Hoewel het aantal corona-besmettingen in Nederland nog niet echt afneemt, willen wij toch na rijp beraad – op voorwaarde dat iedereen zich aan de regels houdt – voorzichtig gaan vieren in alle zes locaties. Dit gaat in vanaf begin april. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen mochten we al langere tijd – binnen alle strikte voorwaarden – vieren met maximaal 30 mensen in een kerklocatie. Dit geldt ook voor de doordeweekse vieringen, maar nog niet voor andere evenementen of vieringen van derden in onze kerklocaties. Zie verderop in deze nieuwsbrief het aangepaste schema van doordeweekse vieringen.

  • Met ingang van Goede Vrijdag zijn er dus weer vieringen in alle zes de locaties. Zie aan het eind van deze nieuwsbrief het actuele vieringenrooster, dat uiteraard ook op onze website https://www.katholiekdrechtsteden.nl te vinden is.
  • Doordat de avondklok naar 22.00 uur gaat hoeft alleen de aanvangstijd van de Paaswake te worden vervroegd: die gaat naar 19.00 uur. De andere vieringen in het Paastriduüm blijven op de geplande tijden staan.
  • Als u bij een van deze vieringen fysiek aanwezig wilt zijn, is een aanmelding via het reserveringssysteem noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil de kans heeft om bij een viering aanwezig te zijn, maken we gebruik van de volgende manier van aanmelden: kerktijd.nl.
  • Wat betreft het aanmelden voor parochianen in H.I.Ambacht en Sliedrecht vragen wij u om één van de volgende twee dingen te doen:
  • Als u naar een viering kunt komen ontvangt u via email een uitnodiging. We vragen u om binnen 48 uur op deze uitnodiging te reageren. Mocht u niet beschikken over een e-mailadres, dan is het ook mogelijk om bij de locatieraad uw telefoonnummer achter te laten.
  • Ook bij deze vieringen zal er een minimale bezetting van personeel/vrijwilligers zijn. Koren kunnen/mogen helaas nog niet zingen, maar wel blijft er de mogelijkheid van vier cantors per viering.
  • Alle eerdere regels blijven van kracht, zoals 1,5 meter afstand, ontsmetten, mond/neuskapjes, ventileren van kerkgebouwen, geen koffie drinken en dergelijke.

Ook weer livestreams!

Aangezien de bezetting per viering nog maar minimaal is zullen we de paasvieringen in ieder geval ook weer uitzenden via een livestream via internet. Alle streams worden verzorgd vanuit de Antoniuskerk in Dordrecht, dus: Witte Donderdag (en aansluitend de wake), de Kruisweg, de Paaswake en Eerste Paasdag. Op onze website www.katholiekdrechtsteden.nl vindt u meer informatie hierover.

Geloofsleerlingen Paaswake

Het verheugt ons elk jaar weer dat er mensen zijn die, soms na een lange zoektocht, ervoor kiezen katholiek te worden en in de Rooms-katholieke Kerk te worden opgenomen. Dat is extra bijzonder in deze tijd van kerkverlating en secularisatie. Gods Geest blijft werkzaam! Tijdens de Paaswake zullen vier geloofsleerlingen door middel van doop, vormsel en hun eerste deelname aan de eucharistie in de Kerk worden opgenomen. Dit bijzondere moment willen zij dolgraag delen met hun geliefde. Wij vragen uw begrip dat er daardoor van de 30 beschikbare plekken tijdens de Paaswake minder vrije plekken beschikbaar zullen zijn.

Chrismamis op Youtube

Het bisdom zal de chrismamis vieren in de Goede Week, op woensdagavond 31 maart. De chrismamis wordt vanaf 19.30 uur uitgezonden als livestream via het YouTube-kanaal van het bisdom Rotterdam, zodat pastorale teams, parochiebestuurders, religieuzen en alle anderen in het bisdom in gebed verbonden kunnen zijn rond de wijding van het chrisma en de zegening van de oliën voor de viering van de sacramenten in parochies en instellingen in het bisdom. Op diezelfde avond zal er in de Antoniuskerk geen avondmis zijn.

Aandacht voor uw financiële kerkbijdrage, collectes en vastenactie

Graag vragen wij wederom uw aandacht voor uw financiële bijdrage. Door het minimale bezoek aan de vieringen missen wij als parochie veel inkomsten uit collectegelden. Wij verzoeken u vriendelijk om uw gebruikelijke bijdrage aan de collecte over te maken via NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘collecte kerk’. U kunt ook de QR-code of link hieronder gebruiken.

Scan of klik op de QR-code om de collecte betaallink te openen voor de parochie.

Hetzelfde geldt voor de vastenactie die richting het einde loopt. Ook daarvoor vragen wij opnieuw uw aandacht. In ons parochiemagazin Solo Dios leest u meer over de vastenactie van dit jaar. Wij verzoeken u vriendelijk om uw gebruikelijke bijdrage aan de vastenactie over te maken via NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘vastenactie’. U kunt ook de QR-code of link hieronder gebruiken.

Scan of klik op de QR-code om de collecte betaallink te openen voor de vastenactie.


Contact en vragen / openingstijden parochiesecretariaat

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u terecht op ons parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is geopend op maandag-, dinsdag en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur en bereikbaar via telefoon 078-613 63 90 of e-mail secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl. Naar gelang het spoedeisende karakter zal er op gereageerd worden.

De Noodtelefoon is ook in deze corona-tijd gewoon dagelijks bereikbaar voor uitvaarten en ziekenzalving onder 06 2993 5461 (van 08.00 uur tot 22.00 uur).

Namens het pastoraal team,
Lex van Deelen, administrator

Namens het parochiebestuur,
Peter Rovers, vicevoorzitter

Download de complete nieuwsbrief

Inclusief  als bijlage het complete vieringenschema van de maand april.

DOWNLOAD
Kijk hier terug naar eerdere vieringen via Youtube
9 april 2021
Paasboodschap 2021 paus Franciscus
5 april 2021
2021: Het Jaar van de heilige Jozef
1 april 2021
Pas op voor nep-mails van leden pastoraal team
11 maart 2021
Jubileumnummer Solo Dios
10 maart 2021
Het nieuwe aanmeldsysteem
7 maart 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen