MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwsbrief m.b.t. energiemaatregelen winterseizoen 2022-2023.

14 november 2022

Beste parochianen,

Het zal u allen niet ontgaan zijn: de wereld heeft om uiteenlopende redenen te maken met aanzienlijk hogere kosten van energie. Net zoals elk huishouden en bedrijf moet ook onze parochie komend jaar meer betalen voor gas en elektra. Wij moeten dan ook bezuinigen op energiekosten. Van 1 december 2022 tot 1 maart 2023 vieren we daarom op zondag alleen in de Verrezen Christus-kerk (Dordrecht), O.L.V. van Altijddurende Bijstand-kerk (Sliedrecht) en de Nicolaaskerk (Hendrik-Ido-Ambacht). In deze nieuwsbrief vertellen we u meer over alle maatregelen die we noodgedwongen moeten nemen.

Een kerk warm houden kostte altijd al geld, nu vooral heel véél geld

Voor komend jaar heeft het parochiebestuur in de begroting € 150.000 extra aan stookkosten opgenomen voor de zes kerkgebouwen inclusief pastorie en dergelijke. Dit bedrag is opgebouwd uit het ‘normale’ verbruik tegen de tarieven die voor komend jaar aan de orde zullen zijn. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat de Heilige Theresia van Ávila-parochie gebruik kan maken van een mogelijk landelijke overheidssubsidie dan wel de maatregelen die we zelf kunnen nemen om de kosten te verlagen.

U zult begrijpen dat een dergelijke stijging van de kosten onze parochie behoorlijk in de weg staat. Zeker als dat langer gaat duren dan het jaar 2023. We moeten maatregelen nemen om onze energiekosten te verminderen.

Hoe we onze energiekosten verminderen

Parochiebestuur en Pastoraal Team hebben hierover afgelopen weken intensief contact gehad. Dit heeft geresulteerd in het besluit om komende winter drie van de zes locaties uit het liturgisch zondagsrooster te halen teneinde op de hoge energiekosten te kunnen bezuinigen. Daarnaast zijn er meer maatregelen getroffen die we hieronder met u delen. Zowel het Pastoraal Team als het Parochiebestuur vindt het vervelend dat juist nu deze maatregelen moeten worden genomen. Vooral ook na de moeilijke corona-jaren die net achter ons liggen en het samen-kerk-zijn zo enorm hebben beïnvloed. Maar we kunnen helaas niet anders.

Op zondag vieren in drie kerken

 • In de Antoniuskerk (Dordrecht), de Heilig Hart-kerk (Zwijndrecht) en de Onbevlekte Ontvangenis van Maria-kerk (Papendrecht) zijn er geen zondagsvieringen van 1 december tot 1 maart. Dit zijn de locaties die veel energie verbruiken en waar we als parochie het snelst kunnen bezuinigen. We realiseren ons dat dit een zeer ingrijpend en aangrijpend besluit is, maar we rekenen op ieders begrip.
 • In deze periode (1 december tot 1 maart) zullen er in onze drie regio’s blijvend vieringen op zondag zijn, maar alleen in de locaties waar het energieverbruik veel lager is. Dit zijn de Verrezen Christus-kerk (Dordrecht), O.L.V. van Altijddurende Bijstand-kerk (Sliedrecht) en de Nicolaaskerk (Hendrik-Ido-Ambacht).

Aanvangstijd op zondag overal 10.30 uur, en minder warm

 • Alle zondagse vieringen in de drie genoemde kerkgebouwen starten om 10.30 uur. Dit blijft zo voor de periode van 1 december 2022 tot 1 maart 2023.
 • Dus in deze periode zijn er geen vieringen om 9.30 uur en 11.30 uur. Zie ook het aangepaste rooster in het parochiemagazine Solo Dios en op deze website.
 • Wij roepen de vrijwilligers in de drie regio’s op om zoveel mogelijk samen te werken. Het is immers fijn wanneer de vrijwilligers in de kerken waar we samen vieren niet te zwaar worden belast. Ook belangrijk is dat de vrijwilligers in de kerken waar niet gevierd wordt niet vergeten worden.
 • De temperatuur in de kerkzaal zetten we lager. De verwarming staat op 16 graden tijdens deze zondagsvieringen. Wij raden u dus aan, afhankelijk van de temperatuur van de dag, zelf een warme trui of jas en een dikke sjaal, of een dekentje mee te nemen.

Doordeweekse vieringen, uitvaarten en doopvieringen

 • Doordeweekse vieringen gaan op alle locaties door. Op alle locaties zullen we vieren in een kleinere ruimte, zaaltjes of kapellen. De thermostaat staat niet hoger dan 16 graden, dus kleedt u daarop aan.
 • Uitvaarten kunnen in genoemde periode niet plaatsvinden in de kerken die uit het liturgisch rooster zijn gehaald, alleen nog in de ingeroosterde kerken.
 • Doopvieringen vinden plaats in de Titus Brandsma-kapel in Dordrecht.

Uitzondering voor de Kerstvieringen

Kerst is een belangrijk feest. Dat moeten we met elkaar kunnen vieren. De kerstvieringen kunnen vooralsnog doorgaan zoals eerder gepland, dus wel op alle zes locaties. Zie hiervoor het rooster in Solo Dios of altijd het meest actueel op deze website.

Gevolgen voor de koren

 • Vanwege het teruggaan van zes naar drie locaties hebben ook de koren in onze parochie een aangepast rooster. Hierover is met de koren inmiddels overleg gevoerd.
 • Uiteraard kunnen de koren gewoon blijven repeteren/oefenen. Zij kunnen waar mogelijk een andere ruimte in de kerk gebruiken met 16 graden en verlichting, of in de kerkruimte zelf met kachel uit en minimale verlichting. Koren kunnen in overleg ook naar een ander kerkgebouw uitwijken.
 • Koren die gebruikelijk tijdens vieringen in kerken zingen waar nu niet gevierd wordt, krijgen de ruimte in de kerken waar deze winter wel gevierd kan worden (zie rooster in de Solo Dios).

Verhuur kerkruimtes

Op veel locaties worden ruimtes verhuurd. Ook vieringen van andere gemeenschappen kunnen in bovengenoemde periode niet plaatsvinden in de betreffende kerken. Met de verschillende anderstalige katholieke gemeenschappen, zoals de Antilianen, Polen, Vietnamezen en anderen zal contact gelegd worden over hun bijdrage in de hogere energiekosten. In overleg wordt bekeken of een van de drie kerken die op een zondag open is (en al verwarmd is) aangeboden kan worden, waarbij de temperatuur gekoppeld kan worden aan de kosten.

Pastorale zorg

Ondanks het teruggaan van zes naar drie locaties zal ons Pastoraal Team, geholpen door de vele vrijwilligers en de Contactgroep binnen onze parochie, onverminderd aandacht houden voor allen die dat nodig hebben of daarom vragen. Daarop heeft de energiecrisis gelukkig geen invloed.

Oproep: help elkaar met vervoer!

Wij roepen alle parochianen en vrijwilligers op om vervoer te regelen voor parochianen die niet naar ‘hun’ kerk kunnen? Wellicht dat er per regio een poule opgezet kan worden van mensen die om toerbeurt andere parochianen halen en brengen.

Blijf de parochie waar mogelijk financieel steunen!

Naast de wekelijkse collectes en uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans vragen wij u graag nogmaals extra aandacht voor de sterk stijgende kosten in onze parochie. Wanneer u daartoe de mogelijkheid heeft vragen wij u graag om een extra financiële bijdrage. U kunt daarvoor gebruik maken van de ING-rekening: NL05 INGB 000 010 5466 t.n.v. Theresia van Avila-parochie.

Wij realiseren ons dat bovengenoemde maatregelen ingrijpend zijn, maar ze zijn slechts tijdelijk. Laten we de last gezamenlijk dragen en laten we vooral ook blijven omzien naar elkaar. We rekenen op uw begrip en vragen om uw gebed.

Namens het pastoraal team: Henri Egging, administrator

Namens het parochiebestuur: Peter Rovers, vicevoorzitter

Vacature secretaris bestuur Diakonaal Aandachtscentrum
5 december 2022
17 december Verrezen Christus-kerk Kerst Sing-in
2 december 2022
Elke vrijdagavond christelijke meditatie
1 december 2022
Pater-karmeliet Gerhard Strijtveen overleden
29 november 2022
Pastor Sander op RTV Dordrecht inzake energiemaatregelen
24 november 2022
Verslag inzegening café De Lachende Monnik
12 november 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen