MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwsbrief parochiebestuur 11 november 2021

11 november 2021

Draag bij aan het cadeau voor Sander Verschuur

Als parochiebestuur, pastoraal team en parochianen willen we onze nieuwe priester Sander Verschuur een mooi cadeau aanbieden. In overleg met hemzelf is gekozen voor een kazuifel. Mocht u zelf willen bijdragen aan dit cadeau, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL94 INGB 0000 0523 57. Het kazuifel wordt op maat gemaakt en is wellicht pas later gereed, maar het zal in Sander’s eerste viering symbolisch worden aangeboden. Wij hopen en verwachten dat veel parochianen zullen bijdragen aan dit mooie cadeau voor Sander!

Klik of scan de QR-code om bij te dragen aan het cadeau voor Sander Verschuur

Stap terug in corona-maatregelen

De Nederlandse bisschoppen vroegen op woensdag 10 november om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Zie ook het bericht op https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/algemeen-nieuws/bisschoppen-voeren-anderhalve-meter-maatregel-en-mondkapjes-opnieuw-in. 

Gelovigen wordt gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken. Mocht dat onverhoopt zo zijn, dan brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte. 

De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren. Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan. De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen. Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Vanaf 21 november weer registreren via Kerktijd.nl

Vanwege de hierboven genoemde aangescherpte maatregelen rond de corona- besmettingen heeft het parochiebestuur besloten om vanaf het weekend van 21 november a.s. weer terug te gaan naar aanmelding voor vieringen via Kerktijd.nl (zie onze website www.katholiekdrechtsteden.nl). Gezien de verschillende capaciteit per locatie in onze parochie is het helaas noodzakelijk om weer een maximum te stellen aan het aantal bezoekers per kerklocatie. Wie al was aangemeld hoeft zich niet opnieuw aan te melden (u ontvangt dan vanzelf een uitnodiging). Hoewel Kerktijd.nl in het weekend van 14 november nog niet wordt toegepast, doen wij een dringend beroep op alle parochianen om terughoudend te zijn bij kerkbezoek en alle maatregelen in acht te nemen.

Advies voor koren in relatie tot corona

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden. Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden. Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.

Aandacht voor uw financiële kerkbijdrage en collectes

Graag vragen wij wederom uw aandacht voor uw financiële bijdrage. Door het mindere bezoek aan de vieringen de afgelopen tijd missen wij als parochie veel inkomsten uit collectegelden. Wij verzoeken u vriendelijk om uw gebruikelijke bijdrage aan de collecte over te maken via NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘collecte kerk’.

Klik of scan de QR-code om bij te dragen aan de collecte

Contact en vragen / openingstijden parochiesecretariaat

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u terecht op ons parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is geopend op maandag-, dinsdag en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur en bereikbaar via telefoon 078-613 63 90 of e-mail secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl. Naar gelang het spoedeisende karakter wordt er op gereageerd. De Noodtelefoon is ook in deze corona-tijd gewoon dagelijks bereikbaar voor uitvaarten en ziekenzalving onder 06 2993 5461 (van 08.00 uur tot 22.00 uur).

Namens het pastoraal team, Lex van Deelen, administrator

Namens het parochiebestuur, Peter Rovers, vice-voorzitter

Nieuwsbrief | Wijzigingen vieringenrooster Kerst - corona-situatie
4 december 2021
Terugblik eerste bijeenkomst 'Met hart en ziel'
30 november 2021
Avondviering op woensdag tijdelijk naar de middag
28 november 2021
Gratis digitale Advents-retraite met de jezuïeten
25 november 2021
Kijk terug naar de geloofsverdieping over Dante Alighieri
24 november 2021
Kijk terug naar de priesterwijding van Sander Verschuur
16 november 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen