MENU
< TERUG

ACTUEEL

Nieuwsbrief parochiebestuur update 15 mei

17 mei 2020

Gewaardeerde parochianen,

In maart hebben wij u via drie nieuwsbrieven geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis voor onze parochie. Op dit moment hebben de bisschoppen nog niet aangekondigd hoe de kerklocaties moeten en kunnen handelen na 1 juni als gevolg van nieuwe overheidsmaatregelen. Wel onderzoekt de Nederlandse Bisschoppenconferentie welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. 

Er wordt door de bisschoppenconferentie hard gewerkt aan een protocol voor de vieringen na 1 juni. Dit protocol moet er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met inachtneming van de richtlijnen van de overheid op het gebied van corona. Het vraagt tijd om dit goed en gedetailleerd voor te bereiden. De verwachting is dat dit voor 23 mei gedeeld kan worden met de parochies. 

Helaas verandert de situatie i.v.m. de coronacrisis van dag tot dag. Als pastoraal team en parochiebestuur houden we dagelijks de vinger aan de pols om waar mogelijk te kunnen op- of afschalen als het om de genomen beslissingen gaat. We zijn hierin uiteraard afhankelijk van de besluiten die door de overheid en de Nederlandse Bisschoppenconferentie worden genomen.

Hieronder geven wij u een geactualiseerd overzicht van de gevolgen voor onze parochie. Graag melden wij u – wellicht ten overvloede – dat deze website te allen tijde de meest actuele informatie weergeeft. Hier verschijnen bovendien regelmatig beschouwende, overwegende of mediterende teksten en ook wekelijks de preek van het weekend. Wij zijn overigens verheugd te zien dat onze website de afgelopen maanden duidelijk drukker bezocht is dan voorheen, ook rond de live streams van de vieringen.

Nog geen publieke vieringen

Voorlopig zijn er geen publieke vieringen en bijeenkomsten in onze kerken. Ook de doordeweekse vieringen kunnen door de maatregelen helaas nog steeds niet doorgaan.

Live stream eigen vieringen Hemelvaart en Pinksteren

Met Palmpasen en Pasen heeft u ons pastoraal team kunnen volgen via YouTube vanuit onze locatie te Sliedrecht. Het voorziet duidelijk in een behoefte, aangezien de uitzendingen door vele parochianen zijn bekeken. Daarom is besloten om ook de vieringen op Hemelvaartsdag en Pinksteren via de live stream uit te zenden. De vieringen zijn live te volgen, maar het is ook mogelijk om later in te schakelen en terug te kijken. U moet dan alleen even ‘terugscrollen’ naar het begin van de uitzending als deze nog bezig is.

De vieringen zijn via onderstaande links te volgen:

  • Hemelvaart, donderdag 21 mei om 9.30 uur (klik hier)
  • Pinksteren, zondag 31 mei om 9.30 uur (klik hier)

Openstelling van kerken voor kaarsje en gebed

Onze kerken zijn op zondag geopend voor gebed, voor het aansteken van een kaarsje en/of voor het brengen van een gave voor de voedselbank. De beheerders van de locatieraad zullen erop toezien dat er nooit teveel parochianen tegelijk binnen zijn en dat gepaste afstand van minimaal 1,5 meter wordt bewaard. Alle locaties zijn op zondag van 11.30 tot 12.30 uur open. De Antoniuskerk is zeven dagen per week van 10.30 tot 12.30 uur geopend.

Misintenties voor de besloten eucharistievieringen van het pastoraal team op zondag kunt u doorgeven via de locatieraden of het parochiesecretariaat.

Collectegelden parochie, priesteropleiding en missionarissen

Wij zijn enorm blij en dankbaar dat onze parochianen onze oproep in de vorige nieuwsbrieven om collectegeld over te maken hebben gevolgd. Toch herhalen wij graag deze oproep omdat we nog steeds de broodnodige wekelijkse inkomsten aan collectegelden missen. Wilt u zo vriendelijk zijn het collectegeld, dat u normaliter in de collecteschaal deponeert, over te maken aan de parochie onder vermelding van 'Collecte'. Zodoende houden wij onze parochie financieel in leven.

Tijdens de viering van Hemelvaart zal er via de livestream in de tweede collecte wederom gecollecteerd worden voor de diaken- en priesteropleiding Vronesteyn. Met Pinksteren is de extra collecte voor de Nederlandse missionarissen. Ook voor deze extra collectes vragen wij graag uw aandacht. U kunt uw gave overmaken aan de parochie onder vermelding van 'Roepingen' en/of ‘Missie’.

U kunt uw bijdragen voor de reguliere en extra collectes overmaken op: IBAN-nummer NL91 INGB 0315 3045 45 ten name van de Parochie Heilige Theresia van Ávila.

Contact en vragen / gewijzigde openingstijden parochiesecretariaat

Heeft u tussentijds vragen over de ontstane situatie, dan kunt u terecht op ons parochiesecretariaat. In verband met de ontstane situatie zijn de openingstijden echter gewijzigd. Voorlopig is het parochiesecretariaat alleen nog geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur. Buiten deze ochtenden is het secretariaat wel telefonisch bereikbaar, maar dan krijgt u een bandje te horen. De ingesproken boodschappen worden alleen op maandag- en donderdagochtend afgeluisterd. E-mails worden wel dagelijks – op afstand – door een medewerker van het parochiesecretariaat gelezen. Naar gelang het spoedeisende karakter zal erop gereageerd worden. 

De Noodtelefoon is ook in deze coronatijd gewoon dagelijks bereikbaar voor uitvaarten en ziekenzalving onder telefoonnummer 06 2993 5461.

Pastoraal gesprek

Hoewel bij sommigen de indruk bestaat dat dit niet gebeurt in coronatijd, staan de leden van het pastoraal team open voor pastorale gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op de pastorie van de Antoniuskerk, waar de anderhalve meter afstand kan worden gerespecteerd. Via het parochiesecretariaat kan men vragen om zo’n gesprek.

Koorrepetities

Helaas geldt voor de koren dat er tot nader order nog niet kan worden gerepeteerd. Heeft u als vrijwilliger binnen onze parochie specifieke vragen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons bestuurslid Marie-Anne Kamsteeg (portefeuille vrijwilligers) via e-mail: marieanne.kamsteeg@katholiekdrechtsteden.nl.

Namens het pastoraal team, pastoor Tjeerd Visser

Namens het parochiebestuur, vice-voorzitter Peter Rovers

Kijk hier terug naar de viering van Hemelvaart
21 mei 2020
Enquête over uw betrokkenheid bij de parochie
20 mei 2020
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit
12 mei 2020
Maak uw collecte-gelden over aan de parochie!
11 mei 2020
Pastoor Visser over de betekenis van 4 en 5 mei
6 mei 2020
Graag uw aandacht voor de voedselmanden
17 april 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen