MENU
< TERUG

ACTUEEL

Paasboodschap paus Franciscus 4 april 2021

5 april 2021

Beste broeders en zusters,

Een goed, gelukkig en vredig Pasen! Tegenwoordig weerklinkt de proclamatie van de Kerk over de hele wereld: “Jezus, die werd gekruisigd, is opgestaan zoals Hij zei. Alleluja!” Deze paasboodschap biedt ons geen luchtspiegeling en onthult geen magische formule. Het duidt niet op een ontsnapping uit de moeilijke situatie die we doormaken. De pandemie breidt zich nog steeds uit, terwijl de sociale en economische crisis ernstig blijft, vooral voor de armen. Desalniettemin – en dat is schandalig! – zijn gewapende conflicten niet beëindigd en worden militaire arsenalen versterkt. Dat is het schandaal van vandaag. In het licht van, of beter, te midden van deze complexe realiteit, spreekt de paasboodschap beknopt over de gebeurtenis die ons de hoop geeft die niet teleurstelt: “Jezus, die gekruisigd werd, is verrezen!”. Het spreekt ons niet over engelen of geesten, maar over een man, een man van vlees en bloed, met een gezicht en een naam: Jezus.

Het evangelie getuigt dat deze Jezus – gekruisigd onder Pontius Pilatus omdat Hij beweerde dat Hij de Christus was, de Zoon van God – op de derde dag opstond in overeenstemming met de Schrift, precies zoals Hij aan zijn discipelen had voorzegt. De gekruisigde Jezus, en geen ander, is opgestaan uit de dood. God de Vader wekte zijn Zoon op omdat Hij zijn wil om te redden volledig vervulde. Jezus nam onze zwakheden, ja zelfs onze dood, op zich. Hij doorstond ons lijden en droeg het gewicht van onze zonden. Daarom heeft God de Vader Hem verhoogd en nu leeft Christus voor eeuwig; Hij is de Heer. De eerste getuigen melden een belangrijk detail: de verrezen Jezus draagt de sporen van de kruiswonden in zijn handen, voeten en zij. Deze wonden zijn het eeuwige zegel van zijn liefde voor ons. Allen die een pijnlijke beproeving in lichaam of geest ervaren, kunnen hun toevlucht zoeken in deze wonden en door hen de genade ontvangen van de hoop die niet teleurstelt.

De verrezen Christus is hoop voor allen die blijven lijden onder de pandemie, zowel de zieken als degenen die een dierbare hebben verloren. Moge de Heer hun troost geven en de moedige inspanningen van doctoren en verpleegsters ondersteunen. Iedereen, vooral de meest kwetsbaren onder ons, heeft hulp nodig en heeft recht op toegang tot de nodige zorg. Dit is nog duidelijker in deze tijden waarin we allemaal worden opgeroepen om de pandemie te bestrijden. Vaccins zijn een essentieel hulpmiddel in deze strijd. Ik dring er bij de hele internationale gemeenschap op aan om, in een geest van mondiale verantwoordelijkheid, zich in te zetten om vertragingen bij de distributie van vaccins te verhelpen en de distributie ervan te vergemakkelijken, vooral in de armste landen.

De gekruisigde en verrezen Heer is troost voor degenen die hun baan hebben verloren of ernstige economische moeilijkheden hebben ondervonden en onvoldoende sociale bescherming hebben. Moge Hij de overheid inspireren om zo te handelen dat iedereen, vooral gezinnen in de grootste nood, de hulp zal krijgen die nodig is voor een fatsoenlijke levensstandaard. Helaas heeft de pandemie het aantal armen en de wanhoop van duizenden mensen dramatisch doen toenemen. “De armen van elke soort moeten opnieuw beginnen te hopen”. De heilige paus Johannes Paulus II sprak deze woorden tijdens zijn bezoek aan Haïti. Juist tot het geliefde Haïtiaanse volk gaan mijn gedachten tegenwoordig. Ik dring er bij hen op aan niet overweldigd te worden door moeilijkheden, maar met vertrouwen en hoop naar de toekomst te kijken. En mijn gedachten gaan vooral naar jullie, mijn beste Haïtiaanse broeders en zusters. Ik ben dicht bij je en ik wil een definitieve oplossing voor je problemen. Ik bid hiervoor!

De verrezen Jezus is ook hoop voor al die jonge mensen die gedwongen worden om lange periodes niet naar school of de universiteit te kunnen gaan, of geen tijd kunnen doorbrengen met hun vrienden. Het ervaren van echte menselijke relaties, niet alleen virtuele relaties, is iets dat iedereen nodig heeft, vooral op een leeftijd waarop iemands karakter en persoonlijkheid worden gevormd. Dat hebben we afgelopen vrijdag duidelijk gerealiseerd in de door de kinderen samengestelde kruiswegstaties. Ik spreek mijn nabijheid uit met jonge mensen over de hele wereld en, in deze dagen, vooral met de jonge mensen van Myanmar die zich inzetten voor de democratie en hun stem vreedzaam laten horen, in de wetenschap dat haat alleen door liefde kan worden verdreven.

Moge het licht van de verrezen Jezus een bron van wedergeboorte zijn voor migranten die op de vlucht zijn voor oorlog en extreme armoede. Laten we in hun gezichten het ontsierde en lijdende gezicht van de Heer herkennen toen Hij het pad naar Golgotha bewandelde. Mogen het hun nooit ontbreken aan concrete tekenen van solidariteit en menselijke broederschap, een belofte van de overwinning van het leven op de dood die we op deze dag vieren. Ik dank de naties die genereus mensen ontvangen die lijden en hun toevlucht zoeken. Met name Libanon en Jordanië nemen veel vluchtelingen op die zijn gevlucht voor het conflict in Syrië. Mogen de mensen van Libanon, die moeilijke en onzekere tijden doormaken, de troost van de verrezen Heer ervaren en steun vinden van de internationale gemeenschap in hun roeping om een land van ontmoeting, samenleven en pluralisme te zijn. 

Moge Christus, onze vrede, eindelijk een einde maken aan de wapenstrijd in het geliefde en door oorlog verscheurde Syrië, waar miljoenen mensen momenteel in onmenselijke omstandigheden leven. Ik denk ook aan Jemen, waar de situatie oorverdovend en schandalig stil is, en aan Libië, waar eindelijk hoop is dat er een einde komt aan een decennium van bloedige strijd en botsingen. Moge alle betrokken partijen zich effectief inzetten om conflicten te beëindigen en door oorlog vermoeide volkeren in vrede te laten leven en de wederopbouw van hun respectieve landen te beginnen.

De opstanding van Jezus brengt ons natuurlijk naar Jeruzalem. We vragen de verrezen Heer om vrede en veiligheid aan Jeruzalem te schenken, zodat het zijn roeping kan omarmen om een ontmoetingsplaats te zijn waar iedereen elkaar als broeders en zusters kan zien, en waar Israëli's en Palestijnen de kracht zullen herontdekken van de dialoog om tot een stabiele oplossing te komen die de twee staten in staat zal stellen om in vrede en welvaart naast elkaar te wonen. Op deze feestelijke dag keren mijn gedachten ook terug naar Irak, dat ik vorige maand met veel plezier bezocht. Ik bid dat het verder mag gaan op het pad van vrede en zo Gods droom mag vervullen voor een menselijk gezin dat gastvrij is voor al zijn kinderen. 

Moge de macht van de verrezen Heer de volkeren van Afrika steunen die hun toekomst in gevaar zien door intern geweld en internationaal terrorisme, vooral in de Sahel en Nigeria, evenals in Tigray en de regio Cabo Delgado. Moge de inspanningen om conflicten vreedzaam op te lossen worden voortgezet, met respect voor de mensenrechten en de heiligheid van het leven, door middel van broederlijke en constructieve dialoog in een geest van verzoening en ware solidariteit.

Er zijn nog steeds te veel oorlogen en te veel geweld in de wereld! Moge de Heer, die onze vrede is, ons helpen de denkwijze van oorlog te overwinnen. Moge Hij toestaan dat gevangenen van conflicten, vooral in Oost-Oekraïne en Nagorno-Karabach, veilig naar hun families kunnen terugkeren, en moge Hij wereldleiders inspireren om de race naar nieuwe wapens te beteugelen. Vandaag, 4 april, markeert de Internationale Dag van Bewustwording tegen Antipersoonsmijnen, verraderlijke en gruwelijke apparaten die elk jaar vele onschuldige mensen doden of verminken en die voorkomen dat de mensheid samen op de paden van het leven wandelt, zonder bang te zijn voor de dreiging van vernietiging en dood! Hoeveel beter zou onze wereld zijn zonder deze instrumenten van de dood!

Beste broeders en zusters, ook dit jaar hebben veel christenen op verschillende plaatsen Pasen gevierd onder strenge beperkingen en soms zonder de mogelijkheid liturgische vieringen bij te wonen. We bidden dat deze beperkingen, evenals alle beperkingen op de vrijheid van aanbidding en religie wereldwijd, mogen worden opgeheven en dat iedereen vrijelijk mag bidden en God loven. Laten we, te midden van de vele ontberingen die we doorstaan, nooit vergeten dat we genezen zijn door de wonden van Christus. In het licht van de verrezen Heer is ons lijden nu getransfigureerd. Waar dood was, is nu leven. Waar rouw was, is nu troost. Door het kruis te omarmen, gaf Jezus betekenis aan ons lijden. Nu bidden we dat de voordelen van die genezing zich over de hele wereld zullen verspreiden. Een goed, vrolijk en sereen Pasen voor jullie allemaal!

Paus Franciscus

Kom weer naar de mis! (artikel)
22 juni 2021
Heilig Vormsel: informatie en aanmelden
11 juni 2021
Nieuw orgelconcert van Eric Koevoets
25 mei 2021
Pinksteractie voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers
18 mei 2021
2021: Het Jaar van de heilige Jozef
15 mei 2021
Wisselende tijden en locaties van de livestreams
4 mei 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen