MENU
< TERUG

ACTUEEL

Pastor Piet van Reisen overleden

Foto: Cees van Meerten

3 januari 2023

In de ochtend van 3 januari is op 100-jarige leeftijd overleden de eerwaarde heer Piet van Reisen, priester van het bisdom Rotterdam. Piet van Reisen woonde sinds de jaren '70 van de vorige eeuw in onze parochie te Hendrik-Ido-Ambacht. De foto hierboven is genomen op zijn 100e verjaardag, jongstleden 20 juli 2022.

Piet van Reisen was als priester niet actief in onze parochie, met uitzondering van de eucharistievieringen die hij celebreerde in zorgcentrum De Sterrenlanden te Dordrecht. Zijn actieve leven lag grotendeels in het onderwijs aan het Montfort-college te Rotterdam-Zuid. Ook ging hij regelmatig voor in de eucharistievieringen in de kerk De Emmaüsgangers aldaar.

Van Reisen kwam uit een familie van bloembollenkwekers. Als oudste van veertien kinderen ging hij studeren aan het seminarie om priester te worden. Op 22 mei 1948 werd hij priester gewijd. Hij zou in mei van dit jaar zijn 75e priesterjubileum vieren. Zover is het helaas niet gekomen.

Pastor Van Reisen had een sterk geloof. Jezus was voor hem in de eerste plaats een joodse man, grootgebracht in de joodse traditie en levend en werkend vanuit het Verbond. In zijn preken was hij altijd zeer catechetisch. Men luisterde "met gespitste oortjes", zoals hij zelf vaak zei. Piet van Reisen was een groot kunstliefhebber, in bijzonder van het toneel.

In 2018, bij gelegenheid van zijn 70e priesterjubileum, werd Piet van Reisen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wij gedenken Piet van Reisen in de eucharistievieringen. Wilt u hem met uw gebed begeleiden? Moge hij rusten in de vrede van de Heer.

De uitvaart vond plaats op maandag 9 januari in de kerk De Emmaüsgangers te Rotterdam-Zuid. Pastor Van Reisen is bijgezet in het familiegraf op begraafplaats St. Pancratius te Sassenheim.

Pastoraal team

In Solo Dios nr. 57 stond een interview met Piet van Reisen. Klik daarvoor hier.

Uw aandacht voor Actie Kerkbalans 2023
15 januari 2023
Verslag Met Hart & Ziel 17 januari
14 januari 2023
Elke vrijdagavond christelijke meditatie
9 januari 2023
Nieuwjaarstoespraak vice-voorzitter Peter Rovers
7 januari 2023
Extra collecte voor de Caritas
30 december 2022
Emeritus-paus Benedictus XVI overleden
30 december 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen