MENU
< TERUG

ACTUEEL

Pater karmeliet Falco Thuis overleden

9 januari 2020

Falco Thuis o.carm 5 maart 1932 - 4 januari 2020 

Na een moedig gedragen ziekbed is op 4 januari jl. pater Falco Thuis overleden. Hij was een beminnelijk mens die in onze parochie, in de stad Oss en in het bisdom Den Bosch veel goede vrienden had.

Pater Falco werd in 1932 geboren in de Gelderse plaats Gaanderen. Na de gymnasiumopleiding te Zenderen trad hij in 1952  toe tot de Karmelorde. In 1958 werd hij in Rome tot priester gewijd. Hij studeerde theologie te Rome, Nijmegen en aan de Berkeley University te Californië, USA.

Van 1963 tot 1971 was hij prior in het Karmelklooster te Oss. In 1966 benoemde Mgr. Jan Bluyssen, toenmalig bisschop van Den Bosch, hem tot vicaris. Zij werden goede vrienden en onderhielden hun vriendschap tot het overlijden van Mgr. Bluyssen in 2013.  

Van 1971 tot 1983 was pater Falco prior-generaal van de wereldwijde Karmelorde. Gedurende deze tijd realiseerde hij het broederschapsideaal van de Orde door op zijn vele reizen zijn medebroeders en -zusters te bezoeken en er zorg voor te dragen dat de verschillende Karmelprovincies beter gingen samenwerken. De internationalisering van de Karmelorde is zijn grote verdienste. 

Van 1990 tot 1996 was pater Falco prior-provinciaal van de Nederlandse Karmelprovincie. Vanwege zijn bestuurlijke capaciteiten werd hij veel gevraagd als bestuurslid van katholieke organisaties. 

Op vele manieren heeft pater Falco meegewerkt aan de zaligverklaring van Titus Brandsma. Hij hoopte de heiligverklaring nog mee te kunnen maken, maar helaas is het zover niet gekomen. 

Zijn laatste functie was prior van de communiteit van Boxmeer.  Na zijn 85ste verjaardag begon hij zijn werkzaamheden af te bouwen, maar bleef nog op vele manieren actief in contacten en correspondentie. 

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 11 januari om 11.00 uur in de St. Petrusbasiliek te Boxmeer. Aansluitend zal de begrafenis zijn op het nabij gelegen kloosterkerkhof. Er is gelegenheid tot afscheid nemen in de basiliek op zaterdagochtend 11 januari van 10.00 uur tot 10.45 uur.

(foto: Jeroen Appels)

Ons "eigen" Vastenactie-project: Malaika Kids
21 februari 2020
Vieringen Aswoensdag 27 februari
20 februari 2020
Ga mee naar de Stille Omgang op 21 maart
15 februari 2020
Activiteiten Vastenaktie in de parochie
12 februari 2020
Geloofsverdieping 18 februari over kloosters en bieren
10 februari 2020
Actie Kerkbalans 2020 van levensbelang
23 januari 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen