MENU
< TERUG

ACTUEEL

Roepingenzondag 8 mei: Vreugde verbindt!

1 mei 2022

Elke vierde zondag van Pasen is het 'Roepingenzondag'. Deze dag staat in het teken roepingen: roepingen tot priester, roepingen tot diaken, roepingen tot het religieuze leven (in kloosters en abdijen, maar ook daarbuiten), roepingen tot het sacramentele huwelijk, maar bovenal roepingen tot geloof in Christus.

Je daartoe geroepen weten betekent allereerst: vreugde! En wie leeft in vreugde legt verbindingen met God en mensen. Dat er vele mensen zijn die deze vreugde ervaren, willen we laten zien in onderstaande filmpje:

Vreugde verbindt!

Steun de opleiding tot priesters en diakens

Vronesteyn te Voorburg is het centrum voor de opleiding tot priester en diaken in het bisdom Rotterdam. Op Vronesteyn is steeds grote aandacht voor de vorming van nieuwe priesters en diakens. De vorming als mens (de persoonsvorming) is het fundament en daarnaast ontvangen kandidaten geestelijke, intellectuele en pastorale vorming. Dit alles met het oog op hun dienstwerk als priester en diaken in de parochies van het bisdom. Uw gift is zeer welkom op rekeningnummer:

NL29 INGB 0000 3656 73

ten name van Centrum Vronesteyn.

U kunt ook uw bijdrage geven in de extra collecte die zondag 8 mei in elke locatie van onze parochie wordt gehouden.

Veel dank voor uw bijdrage!

28 mei Concert Vrouwenkoor La Confiance Trinitatiskapel
26 mei 2022
1 juni viering in De Alblashof Alblasserdam
25 mei 2022
15 juni lezing Mgr. Woorts: eucharistie in de kunst
24 mei 2022
Terugblik 'Met Hart en Ziel' 20 mei jongstleden
23 mei 2022
Vacatures bij Diakonaal Aandachtscentrum
6 mei 2022
Kerkbalans het hele jaar door
5 mei 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen