MENU
< TERUG

ACTUEEL

Blijf de opleiding tot priesters en diakens steunen met uw gebed en uw bijdrage!

20 september 2021

Met het vertrek van Tjeerd Visser hebben we gemerkt hoe kwetsbaar we zijn als geloofsgemeenschap zonder eigen priester. Gelukkig heeft de bisschop Sander Verschuur in onze parochie benoemd als diaken met uitzicht op de priesterwijding op 13 november. 

Tegelijkertijd laten wij zien dat wij als parochie vruchtbare grond zijn voor roepingen. Parochiaan en priesterstudent Arno Aardoom is begonnen aan zijn pastorale stage in de parochie HH. Clara & Franciscus te Roelofarendsveen e.o. Ook is parochiaan Maximiliano Ciaffi begonnen aan zijn noviciaat bij de Orde der Predikheren (de dominicanen) in kloostergemeenschap Het Steiger te Rotterdam. Zij weten zich gedragen door uw gebed.

Dit alles betekent niet dat wij achterover kunnen leunen! Uw gebed voor roepingen tot priesters, diakens, het religieuze leven, het sacramentele huwelijk en bovenal het geloof in Christus blijft noodzakelijk! 

Wat onmiskenbaar ook noodzakelijk is, is uw financiële steun aan het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn van ons bisdom. Vanuit dit centrum ontvangen de priester- en diakenstudenten uit ons bisdom hun opleiding en toerusting. De priesterstudenten, die aan hun pastorale stage beginnen, nemen op Vronesteyn hun intrek om vanuit Vronesteyn praktijkervaring op te doen en hun studie te vervolgen. Arno Aardoom woont er nu.

Uw gift aan Vronesteyn is zeer welkom via bankrekening NL29 INGB 0000 3656 73 ten name van Centrum Vronesteyn. Voor vragen over Vronesteyn kunt u terecht bij diaken Franck Baggen, ambassadeur voor Vronesteyn in onze parochie. Mail: franck.baggen@katholiekdrechtsteden.nl

Meer informatie over Vronesteyn vindt u op de website van het bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/vronesteyn/over-vronesteyn

Bij gelegenheid van Roepingenzondag 2021 laten diaken Franck Baggen, pastoraal werker Johnny Tran en priesterstudent Arno Aardoom zich in het filmpje hieronder van hun beste acteer-kant zien en vragen zij om uw gebed en om steun aan Vronesteyn: 

Bij gelegenheid van Roepingenzondag 2020 vertelt priesterstudent Arno Aardoom over zijn roeping en zijn opleidingstraject.

Diaken Steef Lokken, die gedurende de jaren 2017 en 2018 stage liep in onze parochie, vertelt bij gelegenheid van Roepingenzondag 2018 over het ontdekken en verdiepen van je roeping. Dit filmpje werd opgenomen toen hij nog diakenstudent was.

Geloofsverdieping 26 oktober met Leo Fijen GAAT NIET DOOR
23 oktober 2021
Wereldmissiemaand MISSIO 2021: ‘We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’
22 oktober 2021
[Update] Terugblik Sacred Songs 9 oktober jl. in de Antoniuskerk
22 oktober 2021
Oktober Mariamaand. Rozenkransgebed in Hendrik-Ido-Ambacht.
21 oktober 2021
Nieuwe expositie 'Ark van Noach' te Sliedrecht
15 oktober 2021
Bijbelcursus 'Lezingen van de zondag' over de Psalmen
5 oktober 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen