MENU
< TERUG

ACTUEEL

Versterking pastoraal team en verdere versoepelingen in corona-regels

27 juni 2021

Transéunt diaken Sander Verschuur versterkt pastoraal team per 1 augustus aanstaande

Sander Verschuur wordt per 1 augustus 2021 in het pastoraal team van onze parochie benoemd als transéunt diaken. Een transéunt diaken is een diaken die later tot priester wordt gewijd. Naar verwachting volgt de priesterwijding in het najaar, een vreugdevolle gebeurtenis waarnaar wij allen uitkijken. Na zijn priesterwijding zal Sander als parochie-vicaris (kapelaan) werkzaam zijn in onze parochie. Dat betekent dat de functie van pastoor als eindverantwoordelijk priester en voorzitter van het parochiebestuur voorlopig vervuld blijft worden door een administrator, vooralsnog is dat vicaris A.J. van Deelen. Er hebben inmiddels prettige en positief verlopen kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met het pastoraal team en het parochiebestuur. Pastoraal team en parochiebestuur zijn zeer verheugd met de komst van Sander Verschuur en zijn blij dat het team daarmee weer op sterkte is.

In de komende Solo Dios (te verschijnen op 13 juli a.s.) zal Sander Verschuur zich aan u voorstellen en vanaf 8 augustus zal hij ingeroosterd worden en samen met de andere leden van het pastoraal team mee voorgaan in de vieringen.

Verdere verhoging aantal kerkbezoekers

De Nederlandse bisschoppen hebben, zoals verwacht voor de Rooms-Katholieke Kerk, een update gegeven van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ dat ingegaan is op zaterdag 26 juni jl. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Sinds 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw in onze parochie is de capaciteit vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Deze aantallen zijn ook aangepast in kerktijd.nl, want u zult zich wel nog vooraf moeten blijven aanmelden. Concreet betekent dit dat er in de meeste locaties weer iets meer parochianen naar binnen kunnen, en dat mondkapjes niet langer verplicht zijn.

Zingen koren

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder andere afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Dit geldt ook voor de repetities. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd

Samen koffie drinken

Pastoraal team en parochiebestuur staan het vanaf heden ook weer toe om samen koffie te drinken na de vieringen, op voorwaarde dat dit buiten gebeurt (het is gelukkig zomer) en met inachtneming van de 1,5 meter afstand. In overleg met de locatieraden is afgesproken dat zij zelf beslissen of ze een kopje koffie na de viering kunnen faciliteren met de vrijwilligers. Dat kan dus per locatie verschillen.

Meer nieuws van de bisschoppen in augustus

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan, en daar sluiten wij ons als pastoraal team en parochiebestuur van harte bij aan. Wel vragen wij alert en voorzichtig te blijven en mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

Aandacht voor uw financiële kerkbijdrage en collectes

Graag vragen wij wederom uw aandacht voor uw financiële bijdrage aan de parochie. Door het afgenomen bezoek aan de vieringen missen wij als parochie veel inkomsten uit collectegelden. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om uw gebruikelijke bijdrage aan de collecte over te maken via NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Parochie Heilige Theresia van Ávila o.v.v. ‘collecte kerk’. Veel dank!

Contact en vragen / openingstijden parochiesecretariaat

Heeft u tussentijds vragen, dan kunt u terecht op ons parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur en bereikbaar via telefoon 078-613 63 90 of e-mail secretariaat@katholiekdrechtsteden.nl. Naar gelang het spoedeisende karakter zal er op gereageerd worden.

De Noodtelefoon is en blijft dagelijks bereikbaar voor uitvaarten en ziekenzalving onder telefoonnummer 06-29 93 54 61 (van 08.00 uur tot 22.00 uur).

Namens het pastoraal team, Lex van Deelen (administrator)

Namens het parochiebestuur, Peter Rovers (vice-voorzitter)

Geloofsverdieping 28 september. Kerkmuziek uit Rusland en Oekraïne
9 september 2021
Concert Sacred Songs op 9 oktober in de Antoniuskerk
4 september 2021
Henri Nouwen Lezing 21 september
2 september 2021
Bijbel-expo en boekenverkoop in de Antoniuskerk
25 augustus 2021
Steun de opleiding tot priesters en diakens!
24 augustus 2021
2021: Het Jaar van de heilige Jozef
7 augustus 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen