MENU
< TERUG

ACTUEEL

Afscheid vicaris-generaal Lex van Deelen. Welkom vicaris Henri Egging

4 juni 2022

Mgr. Johannes van den Hende, bisschop van Rotterdam, heeft met ingang van 1 juni 2022 eervol ontslag verleend aan vicaris-generaal Lex van Deelen als administrator (waarnemend pastoor) van onze parochie Heilige Theresia van Avila in de Drechtsteden. Vicaris Van Deelen heeft sinds 1 juni 2020 met inzet en toewijding, en met ondersteuning van vele anderen, gestalte gegeven aan de opdracht die hem werd toevertrouwd - en dat in een voor de parochie moeilijke tijd. Wij danken vicaris Van Deelen voor de werkzaamheden die hij als administrator voor onze geloofsgemeenschap heeft willen verrichten.

Met ingang van 1 juni 2022 heeft de bisschop vicaris Henri Egging (foto) benoemd tot nieuwe administrator van onze parochie. De administrator is de eindverantwoordelijke priester over onze geloofsgemeenschap, hetgeen betekent dat Henri Egging voorzitter is van het parochiebestuur en leiding geeft aan het pastoraal team. Verder ziet hij er, overeenkomstig het canoniek recht, op toe dat de gewone zielzorg in de parochie voortgang vindt.

Over het moment van afscheid van Lex van Deelen in onze parochie en het warm welkom heten van Henri Egging volgt later nadere informatie. 

Wij wensen vicaris Egging van harte Gods zegen toe.

Namens het parochiebestuur, 

Peter Rovers, vice-voorzitter

Namens het pastoraal team, 

Franck Baggen, team-coördinator

30 juni Bach orgelconcert met Eric Koevoets
20 juni 2022
9 juli Nationale Bedevaart Brielle
19 juni 2022
Nieuw in onze parochie: zomer-lees-middagen (eerste op 12 juli)
18 juni 2022
Nieuw in onze parochie: vier zomerse filmavonden
17 juni 2022
100 jaar Antoniuskerk (foto's)
15 juni 2022
Verslag presentatie pastoraal beleidsplan
6 juni 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen