MENU
< TERUG

ACTUEEL

Wereldmissiemaand 2019

6 oktober 2019

Paus Franciscus heeft oktober 2019 uitgeroepen tot Buitengewone Wereldmissiemaand. Om zo stil te staan bij de 100e verjaardag van de Apostolische brief Maximum Illud van paus Benedictus XV. Deze paus heeft hiermee, na de desastreuze invloed van de Eerste Wereldoorlog, niet alleen een impuls aan de katholieke missie gegeven, maar is ook een nieuwe richting ingeslagen. Hij wilde de missie strikt scheiden van alle nationale, militaire en koloniale belangen van Europese landen in de toenmalige missiegebieden. Bovendien wilde hij dat juist autochtone priesters, religieuzen en bisschoppen ter plaatse de regel en niet meer de uitzondering zouden worden.

In lijn met het Tweede Vaticaans Concilie, dat de verantwoordelijkheid voor de missio ad gentes ('zending naar de volken') terugbracht elke gedoopte persoon, is de keuze van het thema voor deze buitengewone missiemaand: Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld.

Door ons doopsel zijn wij deelgenoot geworden van het mysterie van Christus en worden wij door Hem gezonden. Het is een opdracht die ons direct aangaat. Wie liefheeft zet zich in beweging, wordt uit zichzelf gedreven, wordt aangetrokken en trekt aan, geeft zich aan de ander en gaat relaties aan die leven voortbrengen. Niemand is nutteloos en zonder betekenis voor Gods liefde. Ieder van ons is een missie in de wereld, omdat zij of hij vrucht is van Gods liefde.

"Ik moedig iedereen aan om samen met de Pauselijke Missiewerken mee te werken aan onze gemeenschappelijke missie: het Evangelie verkondigen en de Kerk wereldwijd steunen."

Paus Franciscus

Met de campagneslogan ‘Wat is jouw missie?’ sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Wereldmissiemaand. Onze aandacht en steun wordt daarbij gevraagd voor het missiewerk in het noordoosten van India. Het gebied is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangs voelen. Mensen worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam, de priesters en religieuzen komen veelal uit de regio zelf. Zoals de 'Touring Sisters': twee aan twee gaan zij naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het leven met de inwoners van het dorp. Ook in de deelstaat Meghalaya zijn Touring Sisters actief. Zij bezoeken regelmatig de gezinnen van de mijnwerkers en staan hen bij. Het werk in de mijnen gebeurt op de meest primitieve en vervuilende manier, zonder enige vorm van veiligheid. Er vallen vaak dodelijke slachtoffers. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren. Ook geven de zusters onderwijs. Van het leren lezen, schrijven en rekenen tot het durven opkomen voor je rechten.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Meer informatie op www.missio.nl

Aanmelden voor vieringen vanaf 1 juli
5 juli 2020
Aanmelden Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel 2021
9 juni 2020
Pastoor Visser neemt periode van rust en reflectie
6 juni 2020
Bekijk de vieringen van Hemelvaart en Pinksteren
31 mei 2020
Nieuwsbrief parochiebestuur update 28 mei
29 mei 2020
Pinksterbrief van de Nederlandse bisschoppen
28 mei 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen