MENU
< TERUG

ACTUEEL

Aswoensdag, een gebedsviering met en voor kinderen

28 februari 2023

Op Aswoensdag 22 februari jongstleden is de Veertigdagentijd begonnen. Zoals gebruikelijk roosterde ook onze parochie extra eucharistievieringen in waarin we het askruisje konden ontvangen. Dit jaar was er aan de drie eucharistievieringen ook een gebedsviering toegevoegd, om 16:30 uur in de middag. Het was een viering van gebed, speciaal voor kinderen en gezinnen. En ook daarin ontvingen we het askruisje op ons voorhoofd.

Aan het begin van de viering, nog zelfs voordat we het openingslied hadden gezongen, gaf pastoraal werker in opleiding, onze stagiair Remco van Horik, een toelichting op de betekenis van Aswoensdag. Hij werd daarbij geholpen en aangevuld door enkele kinderen. Met Aswoensdag start de Veertigdagentijd, en die veertig dagen hebben we hard nodig om ons goed voor te bereiden op het Paasfeest, het belangrijkste feest van de Kerk, het feest waarop we vieren dat Jezus uit de dood is opgestaan. Na het uitbundige feest van carnaval – de drie dagen voor Aswoensdag – volgt nu een periode van soberheid.

Stagiair Remco vroeg aan het eind van zijn uitleg wie van de kinderen de palmtakjes van vorig jaar zou willen aansteken. Door heel de kerk gingen toen vingers de lucht in en iedereen verzamelde zich rondom de vuurpot die vooraan in de kerk stond. De takjes van vorig jaar werden verbrand tot as en met die as zouden wij straks op ons voorhoofd worden getekend.

Pastor Sander vertelde in zijn preek nog meer over de Veertigdagentijd en de betekenis van Aswoensdag. Om je bewust voor te bereiden op Pasen gaf hij ons bijvoorbeeld de tip om de komende weken ’s avonds voor het slapengaan kort te bidden en God dan te bedanken voor al het moois dat we die dag ontvangen hadden. Maar ook om dan sorry te zeggen voor de dingen die misschien niet helemaal goed gingen die dag, en tenslotte ook te bidden voor dingen die we de volgende dag of dagen nodig hebben, voor onszelf of voor de mensen om ons heen.

Op die manier versterken we onze band met God, en ook de band met andere mensen, en we zorgen ook nog eens goed voor onszelf. Dat zit allemaal in Jezus’ dubbelgebod van de liefde, waarover pastor Sander vertelde en dat we kunnen terugvinden in het Evangelie van Matteüs 22, 36-40. En dat is belangrijk, juist ook in de Veertigdagentijd, wanneer we toeleven naar het Feest van Pasen.

Na de preek nam pastor Sander wat as uit de vuurpot. Daarna zegende hij het met wijwater (en daarmee was het natuurlijk meteen ook niet meer te heet om uit te delen) en werden we allemaal uitgenodigd naar voren te komen. Op ons voorhoofd ontvingen we een kruisje, gemaakt van het as van de palmtakjes. En bij elk kruisje sprak de pastor: “Gedenk dat ge stof zijt en tot stof zult wederkeren”. Die woorden herinneren ons eraan dat we klein en kwetsbaar zijn en dat we soms ook fouten maken. Maar ze herinneren ons er ook meteen aan dat God ons geschapen heeft uit stof. We lezen dat in Genesis, het eerste boek van de Bijbel, waar God de eerste mens de levensadem inblies en dat Hij ons liefheeft.

Met God en met elkaar zijn we de Veertigdagentijd ingegaan. Het was fijn om dat te doen in de eerste Kinder-Aswoensdag-gebedsviering die we hebben georganiseerd. We zijn op weg naar Pasen!

Schoolkinderen vierden Kerstmis in onze kerken
25 december 2023
Fotoverslag zevende Kerst Sing-in
14 december 2023
Alys Klaasse blikt terug op de Wereld Jongeren Dagen
10 september 2023
Eerste Heilige Communie
4 mei 2023
Verslag: Paasviering van KBS De Toermalijn
9 april 2023
Speurtocht Antoniuskerk voor communicanten
23 maart 2023
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen