MENU
< TERUG

ACTUEEL

Extra collecte voor jeugd- en jongerenwerk in de parochie

25 november 2023

Het jeugd- en jongerenwerk in onze parochie is belangrijk om jongeren te ondersteunen op hun geloofsweg. Door middel van verschillende activiteiten zetten de jongeren hier stappen in.

Dit krijgt vorm in de kindercatechese, twee kinderkoren, de eerste communie- en vormselgroep, twee Rock Solid-groepen voor tieners, en de jongeren die op reis zijn geweest naar de Wereld Jongeren Dagen afgelopen zomer in Lissabon.

Voor het jongerenwerk in de parochie hebben wij mooie plannen voor de toekomst. Via de activiteiten die er al zijn en die wat we verder willen ontplooien, hopen wij dat de jongeren zich thuis voelen in onze geloofsgemeenschap.

Uw hulp hebben wij hier hard bij nodig, uiteraard in gebed en steun, maar ook uw financiële bijdrage is welkom om dit belangrijke werk verder te kunnen ontwikkelen. Wij danken u bij voorbaat voor uw financiële steun aan de jongerencollecte. 

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL91 INGB 0315 3045 45 t.n.v. Theresia van Ávila-parochie o.v.v. Jongeren.

U kunt ook deze QR-code gebruiken:

Alys Klaasse blikt terug op de Wereld Jongeren Dagen
10 september 2023
Eerste Heilige Communie
4 mei 2023
Verslag: Paasviering van KBS De Toermalijn
9 april 2023
Speurtocht Antoniuskerk voor communicanten
23 maart 2023
Aswoensdag: een gebedsviering met en voor kinderen
28 februari 2023
Foto- en videoverslag gezinsdag 5 februari
7 februari 2023
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen