MENU
< TERUG

ACTUEEL

Mededelingen 30 mei - 13 juni 2021

2 juni 2021
  • Kinderen die in 2022 het Heilig Vormsel willen ontvangen kunnen zich aanmelden via de website. Op de homepage van deze website vindt u een link naar het aanmeldformulier en naar verdere informatie. Kinderen die in september in groep 8 van de basisschool zitten kunnen zich aanmelden voor het vormseltraject-2022. De voorbereidingen beginnen in het najaar. De vormselviering zal naar verwachting plaatsvinden in de eerste helft van 2022.
  • In deze viering van 6 juni besteden we ook aandacht aan onze Caritas. Er is bovendien een extra collecte. Van harte bent u uitgenodigd om aan deze collecte deel te nemen. Dat kan cash via het mandje achterin de kerk. Dat kan ook via het rekeningnummer van onze parochie NL91 INGB 0315 3045 45 onder vermelding van "Caritas".

Collecte Caritas

Collecte Parochie

Sorry! Geen items gevonden
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen