MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 14e zondag in jaar B. 2 Kor. 12, 7-10. In mijn zwakte ben ik sterk.

4 juli 2021

De tweede lezing van vandaag bevat een bekende en vaak geciteerde uitspraak van de apostel Paulus: in mijn zwakte ben ik sterk. Paulus voelt zich zwak en klaagt over een pijn die voor hem voelt als een ‘doorn in het vlees’. Wat hem pijn bezorgt is niet helemaal zeker. Het kan duiden op een chronische ziekte (hij verwijst ook in de Galatenbrief naar een ziekte; Gal. 4, 13-14). Sommige Bijbelcommentaren suggereren dat hij mogelijk leed aan malaria of epilepsie. Het kan ook een pijn zijn van geestelijke aard. Wellicht had hij gewetenswroeging als gevolg van zijn actieve rol in de vervolging van christenen.

Toen ik hierover nadacht kwam ik een patroon op het spoor dat je meer ziet bij beroemde personen die van grote invloed zijn geweest op onze geschiedenis. Vele grote namen hadden zwaar te lijden onder ziekte, verdriet, pijn of één of ander fysiek of mentaal ongemak. Ze hadden allemaal een ‘doorn in het vlees’. Het is mogelijk dat deze doorn in het vlees, dit kruis dat zij te dragen hadden, hen heeft gemaakt tot wie ze geworden zijn. Zij passen allemaal in het patroon dat Paulus laat zien: sterk zijn in je zwakte.

Neem bijvoorbeeld de bekende Amerikaanse president Abraham Lincoln (1809-1865). Wij kennen hem als de president die een einde maakte aan de Amerikaanse burgeroorlog en die de slavernij afschafte. Lincoln is typisch iemand waarvan je zegt: de juiste man op de juiste plek op het juiste moment. Wat minder bekend is dat hij leed aan zware depressies. En niet lang nadat hij tot president was gekozen, verloor hij zijn geliefde zoon aan tyfus. Lincoln wist al deze pijnen om te buigen in hartstocht om een einde te maken aan de burgeroorlog en de slavernij die zijn land verscheurde. In zijn zwakte was hij sterk.

Ook dacht ik aan Dag Hammarskjöld (1905-1961), de Zweedse diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij leidde de Verenigde Naties toen de Koude Oorlog zijn dieptepunt naderde en er allerlei spanningen waren in de voormalige kolonies in Afrika. Onvermoeibaar zette hij zich in voor de vrede. Hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk, waarvan de toedracht nooit is opgehelderd. Na zijn dood – hij was zijn leven lang vrijgezel – vond men in zijn appartement zijn dagboek (gepubliceerd onder de naam ‘Merkstenen’), waaruit een diep mystieke en innige geestelijke worsteling spreekt. In zijn zwakte was hij sterk.

Nog een voorbeeld: de Engelsman Stephen Hawking (1942-2018), één van de grootste natuurwetenschappers van de laatste 100 jaar. Hij wordt in één adem genoemd met Albert Einstein. Rond zijn twintigste werd bij hem ALS geconstateerd, die hem lichamelijk volledig zou verlammen. We kennen allemaal de beelden van Hawking in de rolstoel die op het eind van zijn leven alleen nog zijn ogen kon bewegen. Hij sprak via een spraakcomputer. Ondanks zijn handicap groeide hij tot een groot natuurkundige. In zijn zwakte was hij sterk.

Tot slot, om met een heilige te eindigen: Moeder Teresa (1910-1997). Zij stichtte een orde van zusters die zich ontfermen over de allerarmsten. Haar orde telt nu meer dan 4500 zusters in 130 landen. Moeder Teresa werd bij leven al als een heilige beschouwd. Wat velen niet weten is dat zij soms zwaar te lijden had onder geloofstwijfel. Met alle ellende die ze zag was het bestaan van God voor haar soms één groot vraagteken. Toch bleef ze trouw aan haar roeping en deed ze wat ze moest doen. In haar zwakte was ze sterk.

Dit alles illustreert de woorden van Paulus in de tweede lezing: “Er is een doorn in mijn vlees gestoken als een bode van satan die mij moet afranselen.” Paulus bad vurig dat God het zou wegnemen. En wat is Gods antwoord? “Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt in zwakheid volkomen!” Met andere woorden: bepaalde zwakheden en pijnen zijn niet weg te nemen. Je hebt ermee te leven. Hoe ga je ermee om? Laat je je terneer drukken? Kruip je in een hoek om je wonden te likken? Of durf je te zeggen: Gods genade is voor mij genoeg! Indien zo, dan ga je merken dat je vanuit de diepte kunt opstijgen tot grote hoogte, dat je sterk kunt zijn in je zwakte. Die krachtbron is Gods genade.

We hebben allemaal wel een ‘doorn in het vlees’, iets wat je kwelt, iets wat je beknelt, iets wat je met je meesleept op wat voor manier ook. Dat kan van alles zijn, een chronische ziekte, een geestelijke last, een knellende geloofstwijfel, iets wat zwaar op je geweten drukt, of wat dan ook. En je bidt en bidt dat God het wegneemt, maar de volgende morgen is het er nog steeds, alsof het nooit is weggeweest. Het is en blijft een ‘doorn in je vlees’. Bid dan dat je net als Paulus kunt zeggen: in mijn zwakte ben ik sterk. Weet dat grote namen in politiek, wetenschap en religie je zijn voorgegaan. Velen daarvan vieren wij nu als heiligen. Vragen wij op hun voorspraak om kracht en doorzettingsvermogen. Moge Gods genade ons genoeg zijn. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 17e zondag. Joh. 6, 1-15. De Jezus van de eucharistie.
25 juli 2021
Preek 16e zondag. Jer. 23, 1-6. Het ego-drama versus het theo-drama.
18 juli 2021
Preek 12e zondag. Marc. 4, 35-41. De slapende Jezus.
20 juni 2021
Preek 11e zondag. Marc. 4, 26-34. Het principe van het mosterdzaadje.
13 juni 2021
Preek Sacramentsdag 2021. De kracht van Gods Woord.
6 juni 2021
Preek Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid 2021
30 mei 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen