MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 1e Kerstdag (jaar B). Joh. 1, 1-18. De intimiteit van Kerstmis.

25 december 2020

Kerstmis is meer dan een geboortefeest of de verjaardag van Jezus. Het is het feest van menswording, mens-zijn. God gaat een diep commitment met ons aan door mens te worden in de persoon van Jezus. In Hem deelt God het leven, ons leven, ten volle, met alle ups en downs. Dat is zoveel meer dan een verjaarsfeestje. Kerstmis gaat ons aan als mens, het is om u en mij te doen, ons concrete mens-zijn, dat in Christus voor altijd met God verbonden is. Geen virus of lockdown die daar iets tussen kan krijgen!

Gods plan van menswording is niet bedoeld voor zijn eigen eer en glorie. Als dat zo zou zijn, waarom zouden we dan Goede Vrijdag vieren, de dag waarop we het vreselijke lijden en sterven van Jezus gedenken? Daar is weinig eer en glorie te halen. Nee, God is mens geworden voor onze eer en glorie. De glorie van God is de levende mens, zei de kerkvader Ireneüs. Het is om ons te doen. Het gaat ons aan. Het Kerstgebeuren geeft ons mens-zijn een geheel nieuwe, hemelse dimensie. Daarmee is Kerstmis niet louter een historische gebeurtenis, een gedachtenis aan een historisch feit, maar iets dat zich hier en nu voltrekt, in ieders concrete leven. Kerstmis wil ons concrete mens-zijn verheffen, meerdimensionaal maken.

Waar ik tot halverwege dit jaar nog nooit van had gehoord, zijn aerosolen. Aanvankelijk dacht ik dat het speciale schoenzolen waren, maar het zijn minuscule waterdruppels die het virus kunnen verspreiden. En zoals velen niet van het bestaan van aerosolen wisten, zo weten velen niet van het bestaan van de Heilige Geest. Die Geest verspreidt geen ziekte, maar de liefde van God. God is een God in drieën, een drie-ene God, omdat liefde iets in drieën is. Bij liefde heb je altijd te maken met iemand die liefheeft, iemand die geliefd wordt en de liefde die zij delen. Precies zo is het met God, die Vader, Zoon en Geest is, ofwel liefhebber, geliefde en liefde in één. Door zijn menswording in Jezus opent God zich voor ons en neemt ons op in zijn liefde. Kerstmis is daarmee een feest van de liefde.

Liefde heeft alles met intimiteit te maken, in de breedste zin van het woord. God die mens wordt, is God die ons van zeer nabij nadert. In de huidige tijd hebben we de neiging God ver van ons af te projecteren, als een abstract fenomeen. Zo wordt God uiteindelijk een ‘iets’ of een ‘ergens’. Heel het christelijke geloof getuigt van het tegendeel. God is zeer concreet, namelijk mens geworden in Christus. Concreter dan in Christus kan Hij niet worden, immers, wat is er concreter dan je eigen mens-zijn? Kerstmis draait daar volledig om.

Dit jaar herinneren we ons als een jaar waarin we in dit mens-zijn beknot zijn. Contact met elkaar moet nog steeds tot een minimum beperkt worden. We lopen met een boog om elkaar heen, bang om besmet te worden. Elkaar de hand geven zit er niet in. We worden beperkt in onze vrijheid, vooral nu we midden in een tweede lockdown zitten. Wat blijft er van die intimiteit over? Het klinkt paradoxaal, maar het Kerstgebeuren wilt ons uit de lockdown halen. Dat is niet de lockdown die ons door de overheid is opgelegd, maar dat is onze innerlijke, geestelijke lockdown. Augustinus omschrijft zonde als ‘in zichzelf opgesloten zijn’. Precies van die geslotenheid wil God ons bevrijden. Als je het Kind in de kribbe ziet, dan zie je de enorme stap die God zet om de kloof te overbruggen tussen Hem en ons. God wordt gelijk aan ons, om ons uit de geslotenheid te bevrijden en te doen delen in zijn goddelijkheid.

Dát is Kerstmis. Met alle beperkingen waarmee we te maken hebben mogen we weten dat er niets is, geen lockdown of beperking van wie of wat dan ook, die ons kan scheiden van de liefde van God. We mogen delen in een goddelijke intimiteit die elke verwachting overtreft. Moge dit geloof u kracht geven en de hoop levend houden in deze moeilijke tijd. De coronacrisis heeft iets dubbelzinnigs. Overal zien we de slogan “Alleen samen krijgen we corona onder controle”, met grote nadruk op ‘samen’. Kerstmis is bij uitstek een feest dat je samen wilt vieren. En dat is nu heel moeilijk. Corona bestrijden we samen, door zoveel mogelijk alleen te zijn. Hoe gek wil je het hebben? Ondanks alle beperkingen en het niet samen kunnen vieren van Kerstmis in de kerk en thuis met vrienden en familie, wens ik u en uw dierbaren een gezegend kerstfeest toe. Weet dat God nooit de regie verliest, hoe erg de situatie ook is. Hij is onze hoop! Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek Doop van de Heer. Marc. 1, 7-11. Wees een adelaar!
10 januari 2021
Preek Openbaring des Heren 2021
3 januari 2021
Preek 4e zondag v.d. advent (jaar B). 2 Sam. 7, 1-16. God zal erin voorzien.
20 december 2020
Preek 2e zondag v.d. advent (jaar B). Jes. 40, 1-11. Bestijgen van de berg.
7 december 2020
Preek 1e zondag v.d. advent (jaar B). Jes. 63, 16-19. Wederzijds verlangen.
29 november 2020
Preek hoogfeest Christus Koning. Mat. 25, 31-46. Een inclusief koningschap.
22 november 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen