MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 1e zondag van de Advent. Mat. 24, 37-44. De drie komsten van de Heer.

29 november 2022

We staan aan het begin van de Advent, de tijd van voorbereiding op Kerstmis. Advent betekent komst. We kijken uit naar de komst van Christus. In feite kijken we naar drie vormen van de komst van de Heer: dat is zijn komst in de geschiedenis van Israël, zijn komst in het heden en zijn komst aan het einde der tijden.

Laten we eerst kijken naar zijn komst in de geschiedenis. Wist u dat Jezus de enige stichter van een grote religie is wiens komst duidelijk werd voorspeld? Dat zie je niet bij stichters van andere religies, die min of meer ‘uit het niets’ lijken te komen. Zo niet met Jezus. In heel het Oude Testament vind je aanwijzingen en verwachtingen met betrekking tot de komst van de Messias. Het Nieuwe Testament is geschreven in een taal van vervulling, die getuigt dat de Messias is gekomen ‘volgens de Schriften’ – dat wil zeggen: zoals voorzegt is – in de persoon van Jezus. Hij is dé Christus, dé Messias, degene die alle verwachtingen van Israël vervult. Zijn verrijzenis uit de dood toont aan dat Hij de Nieuwe Tempel is, het Nieuwe Verbond. De komst van Jezus is de enige échte revolutie. De oude wereld heeft afgedaan en is vervangen door een nieuwe, door het sterven en verrijzen van Jezus. Als je van Hem een mythische figuur maakt of Hem simpelweg beschouwt als een inspirerende religieuze leraar, dan mis je deze cruciale waarheid. Elke schrijver van het Nieuwe Testament getuigt van het feit dat er iets revolutionairs is gebeurd rond de persoon van Jezus, dat zo dramatisch is dat we sindsdien spreken van een tijd voor en na Christus. De 'eerste komst' van Jezus in de geschiedenis is dus niet alleen een terugkijken. Het gaat vooral om de vraag of je kunt en wilt zien dat God werkelijk het aardse en menselijke leven met ons heeft gedeeld in de persoon van Jezus.

Jezus komt ook in onze tijd, hier en nu. Dit is de Jezus die zich elke dag opnieuw aandient, op zoek naar toegang tot je hart. Bij zijn 'eerste komst' in de geschiedenis verscheen hij in de context van het volk Israël. Bij zijn ‘tweede komst’ verschijnt Hij in de context van zijn Kerk. Om die reden is de Kerk zo belangrijk. Geloven buiten de Kerk maakt van Jezus al snel een knuffel-God die je nooit zal tegenspreken. De Kerk verschaft ons de juiste kaders om Hem in zijn tweede komst te kunnen zien. Daarin komt Hij tot ons in de sacramenten (in bijzonder de eucharistie), in de lezingen uit de heilige Schrift, in de gemeenschap van de gedoopten, in het getuigenis van de heiligen, in de armen die om hulp roepen. Op dit laatste aspect focust de Adventsactie. Zie je Hem in de kwetsbare medemens, niet alleen in je eigen omgeving, maar ook ver van je vandaan? Herinner je zijn woorden: "Wat je doet voor de minste van mijn broeders, dat doe je voor Mij". Tijdens de Adventsactie willen we hierbij stilstaan. Hoe komt Jezus tot mij en hoe ga ik om met zijn komst in mijn leven?

Voor de ‘derde komst’ kijken we vooruit naar de definitieve komst van Christus aan het einde der tijden. Eén van de bijzondere kenmerken van het christendom is dat het ervan uitgaat dat de tijd ergens heen gaat, dat de tijd een doel heeft. Tijd is niet ‘het ene moment na het andere’ en verder niets, evenmin is het een ‘eeuwige terugkeer van steeds hetzelfde’ (zoals de filosoof Friedrich Nietzsche zei). Nee, de tijd heeft een richting, het is op weg naar zijn voltooiing, wanneer God alles in allen zal zijn. De Kerk identificeert dit als de ‘wederkomst’ van Christus. We horen dit in het evangelie van vandaag. Jezus spreekt over zijn wederkomst, waarvan geen mens weet waar en wanneer dit zal plaatsvinden. Laat u dus niet in de loeren leggen door mensen die denken te weten wanneer de eindtijd komt. Niemand weet dit, behalve God de Vader! De tijd is in Gods handen en beweegt naar Hem toe.

Het geloof dat de Kerk de eeuwen door heeft beleden is dat we in de tussenliggende tijd leven, de tijd tussen de komst van Jezus in de geschiedenis – met zijn dood en verrijzenis – en de definitieve vervulling van de geschiedenis met zijn wederkomst aan het einde der tijden. De strijd tussen goed en kwaad, tussen zonde en verlossing, tussen dood en eeuwig leven heeft Christus aan het kruis in ons voordeel beslist, door zijn dood en opstanding. Echter, de opruimoperaties van die strijd zijn nog volop gaande. Om die reden wordt in de theologie gesproken van ‘reeds en nog niet’. Tussentijds ontmoeten wij Jezus in de sacramenten en het Schriftwoord, in de gemeenschap van de Kerk, in de levens van de heiligen en in de kwetsbare medemens. Zoek Hem daar en je zult Hem vinden!

Hoewel we leven te midden van oorlog en geweld, ziekte en pijn, zorgen en verdriet, leven we óók in vreugdevolle hoop en verwachting. Het is onze christelijke roeping daarvan te getuigen, tegen alle stromingen van deze tijd in. Want we weten dat de geschiedenis en de tijd ergens naartoe gaat. De tijd heeft een einddoel, die in God is. En God verliest nooit de regie! Kijk daarom deze Advent terug, kijk in het heden, en kijk vooruit naar wat komt. Met zo’n blik zul je telkens de Komende zien. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Klik hier voor meer informatie over de Adventsactie: https://www.katholiekdrechtsteden.nl/onze-parochie/actueel/adventsactie/advenstsactie-2022

Preek 4e zondag. Mat. 5, 1-12. Zalig de barmhartigen.
29 januari 2023
Preek 3e zondag. Jes. 8, 23 t/m 9, 3. Het land van Zebulon en Naftali.
22 januari 2023
Preek Openbaring des Heren 2023. De ster van de waarheid.
8 januari 2023
Preek hoogfeest Maria, Moeder van God 2023. De hoop die in ons leeft.
1 januari 2023
Preek Kerstmis 2022
29 december 2022
Preek 4e zondag v/d Advent. Mat. 1, 18-24. Zonder twijfel.
18 december 2022
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen