MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 22e zondag in jaar A. Mat. 16, 21-27. De wereld infiltreren met Gods liefde.

30 augustus 2020

Het evangelie van vandaag hoort onlosmakelijk bij het evangelie van vorige week. Vorige week hoorden wij de geloofsbelijdenis van Petrus: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God” (Mat. 16, 16). Jezus, op zijn beurt, zegt tegen Petrus: “Gij zijt de Petrus en op deze Steenrots zal Ik mijn kerk bouwen”. De Kerk is gebouwd op dé Christus (de Gezalfde) en op dé Petrus (de Steenrots, waarmee ook de apostelen worden bedoeld). Hiermee worden de apostelen, en daarmee de Kerk, en daarmee u en ik, de wereld in gezonden. Het klinkt misschien vreemd, maar de Kerk is vanaf dag één een militante Kerk. De roeping van de Kerk is immers om te infiltreren, en wel in deze zondige wereld. Wij worden die wereld ingestuurd om haar met Gods liefde te infiltreren.

Dat wij in deze zondige wereld worden gezonden maakt Jezus meteen duidelijk aan zijn apostelen. Hij zegt namelijk dat Hij “naar Jeruzalem moet gaan, dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht, op de derde dag zal verrijzen” (Mat. 16, 21). Jezus, Gods mensgeworden liefde, trekt op naar de stad van David, waar Hij zal worden blootgesteld aan haat, minachting, vernedering en waar Hij uiteindelijk ook ter dood zal worden gebracht. Elke weerstand die je maar kunt bedenken gaat Hij ontmoeten. Dit legt een belangrijk aspect van ons geloof bloot, namelijk dat in een wereld die in zonde is vervallen de liefde van God per definitie weerstand ondervindt. Gods wegen worden in een zondige wereld geblokkeerd door de principes van haat, minachting, vernedering en die van de dood. Jezus bereidt zijn leerlingen – en dat zijn ook wij! – daarop voor. Iedere christen merkt dat: zodra we de zondige wereld tegemoet treden met de liefde van God, ondervinden we weerstand, onbegrip, wantrouwen, minachting, of we dat nu willen of niet.

Petrus ziet dat helemaal niet zitten. Hij wil Jezus voor een enorme afgang en voor elke blamage behoeden: “Dat verhoede God, Heer! Zoiets mag U nooit overkomen!” (Mat. 16, 22). Dan leert hij Jezus kennen als nooit tevoren; Hij wijst hem met harde hand terecht. Weet u: als je Jezus gaat zeggen wat Hij moet doen, dan maak je het jezelf erg moeilijk. Denk bijvoorbeeld aan Marta, die Jezus opdraagt haar zus Maria te zeggen dat ze haar moet helpen in het huishouden (Luc. 10, 40). Of denk aan de moeder van Johannes en Jacobus, die haar zonen een vooraanstaande positie wil geven in Gods koninkrijk en Jezus commandeert: “Wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen!” (Marc. 10, 35). In ons gelovige leven zijn we al snel geneigd om Jezus te commanderen: “Heer, ik wil dat U dit of dat voor mij doet!” Ik kan u bij voorbaat zeggen: dat gaat u niet helpen, want dan ga je Jezus kneden totdat Hij beantwoordt aan je ideaal. Vaak kom je dan terecht bij een mierzoete Jezus, type ideale schoonzoon, een toverfee die al je wensen vervult. Zo’n Jezus bestaat alleen in je fantasie. De ware Jezus trekt op naar Jeruzalem om vernederd te worden en ter dood te worden gebracht. Past die Jezus in uw ideaalplaatje? Ik kom veel mensen tegen die zeggen in Jezus te geloven, maar dat is negen van de tien keer een Jezus die gaat tot het kruis en niet tot en mét het kruis.

Een Kerk die niet infiltreert in de zondige wereld is niet de ware Kerk, durf ik te zeggen. Dat is een kerk die het doet voor de bühne, voor de eigen eer en glorie. Dat is een kerk die doet wat je zegt, zolang je maar betaalt. Gelooft u daar vooral niet in! De ware Kerk is de Kerk die lijdt, die de weerstand opzoekt, die de zondige wereld binnendringt, die vecht op het scherpst van de snede, die niet alleen mooie woorden (s)preekt, maar ook de handen uit de mouwen steekt. Om die reden zegt Jezus die harde woorden tegen Petrus: “Ga weg, satan, terug!”. Wie is satan? Niemand minder dan de grote leugenaar, die de woorden van de zondige wereld spreekt, die je zegt dat het christelijke geloof geleefd kan worden alsof er geen kruis is. Je kunt de zondige wereld niet binnengaan zonder leed, zonder weerstand. Gods liefde roept in een zondige wereld nu eenmaal weerstand op, anders zou die wereld niet zondig zijn.

Petrus laat zich, zoals Jezus zegt, leiden door menselijke overwegingen, niet door wat God wil. Hierin zit een belangrijke geestelijke les. Je laten leiden door menselijke overwegingen is kiezen voor de weg van de minste weerstand, de weg van eigendunk en zelfbehoud. De weg van God is de weg van de liefde en de zelfgave, zoals we zien bij Jezus. Als je leeft door elke vorm van leed te mijden, dan leid je een egocentrisch leven. Zolang ik het maar goed heb! Als je een leven leidt van liefde, dan heb je het niet makkelijk, maar dan groei je wel uit tot een heilige. Dat is wat Jezus bedoelt als Hij zegt: “Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen” (Mat. 16, 24). Jezelf verloochenen is niet hetzelfde als jezelf wegcijferen. Ik heb al vaker gezegd: geloven is treden in de driehoek van God, je naaste én jezelf! Je doet ertoe, je bent een schepsel van God. Jezelf verloochenen wil zeggen: je grote ego opzij durven zetten voor Christus. Laat dat in deze tijd en cultuur de grootste uitdaging zijn die er is, want deze tijd en cultuur is er een van zelfpromotie en zelfverheerlijking. Het is die wereld die wij met Gods liefde moeten infiltreren. Zonder onszelf te verloochenen, zonder ons ego opzij te durven zetten, gaan wij daar niet in slagen. Moge God ons kracht en moed geven om in die taak te volharden. Door Christus, onze Heer. Amen.

Diaken Franck Baggen

Preek 30e zondag in het jaar A. Mat. 22, 34-40. Liefhebben wie God liefheeft.
25 oktober 2020
Preek 29e zondag in jaar A. Mat. 22, 15-21. Geef God wat God toekomt.
18 oktober 2020
Preek 27e zondag in jaar A. Mat. 21, 33-43. De vruchten van de wijngaard.
5 oktober 2020
Preek 26e zondag in jaar A. Mat. 21, 28-32. Wat je ook zegt, het gaat om wat je doet.
27 september 2020
Preek 25e zondag in jaar A. Mat. 20, 1-16. De werkers in de wijngaard.
20 september 2020
Preek 23e zondag in jaar A. Mat. 18, 15-20. Het principe van subsidiariteit.
6 september 2020
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen