MENU
< TERUG

ACTUEEL

Preek 2e zondag in jaar B. Joh. 1, 35-42. Kom en zie!

17 januari 2021

Vorige week sloten we de kersttijd af met de doop van de Heer. Vandaag beginnen we de gewone (groene) zondagen door het jaar. Echter, het evangelie van vandaag sluit naadloos aan op dat van vorige week. Vorige week hoorden we hoe de evangelist Marcus vertelde dat Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt in de Jordaan (Marc. 1, 7-11). Uit de hemel had een stem geklonken die zei: “Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.” 

In het evangelie van vandaag is de dag na het doopsel van Jezus. Johannes de Doper is op pad met twee van zijn leerlingen, nog jongemannen. Hij ziet Jezus langskomen en wijst Hem aan met de woorden: “Zie het Lam van God.” Die vreemde opmerking intrigeert die twee jongemannen en ze gaan Jezus achterna. Wanneer Hij hen opmerkt, draait Hij zich om en vraagt: “Wat verlangen jullie?” Deze vraag is heel wat anders dan ‘Wat zoeken jullie?’ of ‘Wat wil je van Mij?’. Jezus vraagt naar iets diepers, iets dat met hun hart te maken heeft en niet zozeer met hun verstand. En als ze dan zeggen ‘Wij willen u leren kennen’, dan zegt Jezus niet ‘Ga maar zitten, dan ik zal het jullie eens uitleggen’, of ‘Lees dit boek maar, daar staat alles in’. Nee, Jezus nodigt ze uit om met Hem mee te gaan en bij Hem te verblijven. Kom en zie!

Juist dát opent hun de ogen. Ze blijven een dag bij Hem en het zet hen in vuur en vlam. Ze ontdekken iets – of beter: Iemand – die hen diep raakt. Want het eerste dat ze vertellen als ze weer thuiskomen is ‘We hebben de Messias gevonden, kom gauw mee. Je moet Hem ook gaan zien!’. De vraag van Jezus aan de twee jongeren is een vraag die Hij aan ieder van ons stelt: ‘Wat verlang je?’. De bereidheid om met Hem op weg te gaan is al genoeg. Ook al kunnen wij niet bij Jezus verblijven, zoals toen die twee jongemannen, wij worden niet met lege handen achtergelaten, zelfs niet in deze tijd van corona waarin we niet zomaar naar de kerk kunnen komen.

Jezus heet ook ons van harte welkom: kom en zie! Luister naar zijn stem aan de tafel van het Woord, de heilige Schrift. Ontvang Hem in je hart aan de tafel van de Eucharistie, de heilige communie. Nu nog als geestelijke communie weliswaar, maar straks weer in de kerk, samen biddend, zingend en dankend. Dat vraagt wel wat van ons. Immers, is het lawaai van onze tijd, is de constante stroom aan informatie via onze smartphones en andere kanalen, niet een obstakel geworden om eens rustig te worden en in de stilte te luisteren naar Gods Woord? Hoe lastig is het om te bidden, om bij de Heer te verblijven? Is de snelheid waarmee alles moet – hier en nu en wel direct! – niet een obstakel geworden om de stem van Jezus te kunnen onderscheiden, om zijn uitnodiging te horen om met Hem mee te gaan?

Jezus leren kennen vraagt om stilte en concentratie, om tijd die apart wordt gezet voor Hem. De jongemannen van toen bleven een volle dag bij Hem. De stem van God leren verstaan, zoals bij Samuël in de eerste lezing (1 Sam. 3, 3-19) ging heel geleidelijk. Het duurde even totdat hij er iets van begreep en durft te zeggen: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert.” In de stilte van de nacht klinkt dan Gods stem! Mogen wij op onze beurt die ervaringen delen, van Samuël, van de jongemannen die Jezus achterna gingen, met een verlangen in hun hart: dat ook wij door het evangelie, door Jezus, in vuur en vlam worden gezet. Door Christus, onze Heer. Amen.

Vicaris A.J. van Deelen

Preek 1e zondag 40-dagentijd jaar B. Marc. 1, 12-15. Tussen wilde dieren en engelen.
21 februari 2021
Preek 6e zondag in jaar B. Marc. 1, 40-45. Ik wil, word rein.
14 februari 2021
Preek 5e zondag in jaar B. 1 Kor. 9, 16-23. Er is ook goed nieuws!
7 februari 2021
Preek 3e zondag in jaar B. Jona 3, 1-10. Vluchten voor Gods roepstem.
24 januari 2021
Preek Doop van de Heer. Marc. 1, 7-11. Wees een adelaar!
10 januari 2021
Preek Openbaring des Heren 2021
3 januari 2021
laad meer artikelen artikelen aan het laden geen nieuwe artikelen